Sau kiểm toán, lợi nhuận PVTrans (PVT) tăng thêm 32,6 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (Mã chứng khoán: PVT - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán.
Sau kiểm toán, lợi nhuận PVTrans (PVT) tăng thêm 32,6 tỷ đồng

Theo đó, sau kiểm toán, PVT ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng thêm 32,6 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 7,23% so với báo cáo tự lập trước đó.

Doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân do khoản chênh lệch phát sinh do có sự điều chỉnh giá trị cổ tức được chia bằng cổ phiếu từ đơn vị thành viên dẫn đến giảm doanh thu từ hoạt động tài chính và được giảm trừ trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 dẫn đến tăng lợi nhuận sau thuế.

Trong năm 2020, doanh nghiệp công bố báo cáo kiểm toán với doanh thu thuần đạt 7.382,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 830,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,8% và tăng 1,2% so với thực hiện trong năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 15,4% về còn 15,1%. Như vậy, trong năm 2020 doanh nghiệp đã hoàn thành tới 191,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 6.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 433 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 0,8% so với đầu năm lên 11.089,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 5.860,1 tỷ đồng, chiếm 52,8% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 3.326 tỷ đồng, chiếm 30% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.103,4 tỷ đồng, chiếm 9,9% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/3, cổ phiếu PVT giảm 150 đồng về 17.050 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan