Quý I/2021, lợi nhuận Ricons giảm 28% về 23,6 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
Quý I/2021, lợi nhuận Ricons giảm 28% về 23,6 tỷ đồng

Theo đó, trong quý I/2021, Ricons ghi nhận doanh thu đạt 1.216,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,4% và giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 6,8% về chỉ còn 5,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 2,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1,8 tỷ đồng về 72,3 tỷ đồng; lãi công ty liên kết là 3,3 triệu đồng so với cùng kỳ lỗ tới 5,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 63% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 19,6 tỷ đồng lên 50,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nhìn chung, lợi nhuận quý I/2021 của Ricons giảm chủ yếu do tốc độ tăng của chi phí cao hơn tốc độ tăng của doanh thu và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh.

Doanh nghiệp có thuyết minh thêm chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ tăng mạnh chủ yếu do doanh nghiệp đã tăng chi phí nhân viên từ 24,6 tỷ đồng lên tới 39,6 tỷ đồng.

Bên cạnh lợi nhuận giảm, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm. Cụ thể, trong quý I/2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của Ricons tiếp tục âm 97,7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 170,6 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của Ricons giảm 11% so với đầu năm về 5.324,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.761,4 tỷ đồng, chiếm 51,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 952,5 tỷ đồng, chiếm 17,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 592,9 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng tài sản.

Tin bài liên quan