Quý I/2022, GRDP Thái Bình tăng 7,44%

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh ủy Thái Bình vừa tổ chức hội nghị thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022; kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Thái Bình đến năm 2025.
Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tại hội nghị.

Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, quý I năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Thái Bình ước đạt 13.853 tỷ đồng, tăng 7,44% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 41.686 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả.

Một số công trình trọng điểm, công trình kết nối quan trọng được tập trung nguồn vốn để sớm hoàn thành, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Công tác lập và quản lý quy hoạch được triển khai đồng bộ, khẩn trương. Tổng vốn đầu tư đăng ký trong quý I tăng gấp 2,9 lần so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, vừa đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa phục vụ đời sống nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm. Đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, sát với tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh: 3 tháng đầu năm 2022 Thái Bình đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội và đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát. Song so với kết quả tỉnh đã đạt được trong năm 2021 và sự phát triển chung của cả nước thì vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Một số chỉ tiêu, phát triển ngành, lĩnh vực còn bộc lộ nhiều hạn chế, cần phải nghiêm túc nghiên cứu và nhìn nhận đánh giá thấu đáo, khắc phục khẩn trương để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển cho quý II và cả năm 2022.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, dù còn nhiều khó khăn, song ngay trong quý I năm 2022, các doanh nghiệp đã nỗ lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất. Tuy nhiên một số dự án dù đã sẵn sàng nhưng vẫn gặp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, dẫn đến mất cơ hội phát triển, làm giảm khả năng đạt được các mục tiêu tăng trưởng, kéo chậm tiến trình phát triển của tỉnh…

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội nghị. ảnh 1
Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch của quý II và cả năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tăng cường phối hợp, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Các địa phương dồn tâm, lực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, từng công việc phải phát huy vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực thi nhiệm vụ và triển khai thực hiện để đạt yêu cầu đề ra.

Đối với kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Thái Bình đến năm 2025, ông Ngô Đông Hải đề nghị các đại biểu tiếp tục tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về đơn vị chủ trì tiếp thu, tổng hợp để bổ sung và hoàn thiện kế hoạch. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 để tiếp tục thảo luận tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào ngày 15/4.

Tin bài liên quan