Năng lượng tái tạo tiếp tục là lĩnh vực đóng góp quan trọng cho phát triển của tỉnh Ninh Thuận.

Năng lượng tái tạo tiếp tục là lĩnh vực đóng góp quan trọng cho phát triển của tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận đứng thứ 2 toàn quốc về tăng trưởng GRDP

0:00 / 0:00
0:00
Kinh tế tỉnh Ninh Thuận tăng trưởng 14,57%, đứng thứ 2 toàn quốc về tăng trưởng GRDP và đứng đầu khu vực Duyên hải miền Trung.

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa công bố những số liệu về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, với việc triển khai quyết liệt, hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế và phòng chống dịch COVID-19, Tỉnh đã hoàn thành “mục tiêu kép” đề ra trong giai đoạn đầu của năm 2021.

Tổng sản phẩm GRDP của Ninh Thuận 6 tháng đầu năm 2021 ước tăng 14,57%. Theo Cục Thống kê Ninh Thuận, đây là mức tăng cao thứ hai của cả nước và đứng đầu khu vực Duyên hải miền Trung. Trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 7,44%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 29,92%; khu vực dịch vụ tăng 6,41%; thuế sản phẩm tăng 11,38.

Đáng chú ý, trong khu vực công nghiệp và xây dựng; ngành công nghiệp tăng 53,57% so với cùng kỳ năm 2020. Điều đó cho thấy, ngành công nghiệp Ninh Thuận tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, các dự án năng lượng tái tạo đã hoàn thành tiếp tục phát huy hiệu quả, sản lượng điện tăng 69,7% so cùng kỳ; các dự án động lực như cảng biển tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1, thủy điện tích năng Bác Ái, điện gió, điện mặt trời được đẩy nhanh tiến độ.

Vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong 6 tháng đầu năm 2021 dự kiến tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng rất thấp trong giai đoạn 2016-2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính chung 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư phát triển thực hiện ước đạt 18.930 tỷ đồng; trong đó,nguồn vốn nhà nước 980 tỷ đồng; vốn ngoài nhà nước 15.650 tỷ đồng; vốn đầu tư nước ngoài 2.300 tỷ đồng…Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Ninh Thuận ước đạt 2.238 tỷ đồng, đạt 57,4 % kế hoạch …

Dẫu vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng khiến cho nhiều lĩnh vực của tỉnh Ninh Thuận gặp khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm, cả tỉnh chỉ có 200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 28,3% so với cùng kỳ năm trước; đáng chú ý là số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động lên tới 109 doanh nghiệp, tăng 40%. Lũy kế đến nay, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Ninh Thuận là 3.689 doanh nghiệp, với tổng vốn đầu tư là 73.883 tỷ đồng…

Để đạt “mục tiêu kép” trong năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ông Trần Quốc Nam đã yêu cầu các sở ngành và địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong đó, thực hiện nghiêm tinh thần “chống dịch như chống giặc” và phương châm “5K+vắc-xin”; tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Triển khai kịp thời các chính sách mới của Chính phủ về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, lĩnh vực và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cũng như tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ các dự án vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, các dự án du lịch quy mô lớn, khu đô thị mới…

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận cũng yêu cầu, đẩy mạnh phát triển công nghiệp năng lượng; hoàn thành Đề án xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án năng lượng đang triển khai để đóng góp cho tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2021.

Tin bài liên quan