Quý II/2022, Nhà Thủ Đức (TDH) ghi nhận lỗ 16,77 tỷ đồng

Quý II/2022, Nhà Thủ Đức (TDH) ghi nhận lỗ 16,77 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã chứng khoán TDH - sàn HOSE) ghi nhận doanh thu lao dốc, lợi nhuận giảm và tổng lỗ lũy kế là 687,6 tỷ đồng, bằng 61% vốn điều lệ.

Trong quý II/2022, Nhà Thủ Đức ghi nhận doanh thu đạt 10,15 tỷ đồng, giảm 91,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 16,77 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 154,97 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 87,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 22,34 tỷ đồng về 3,18 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 98,2%, tương ứng giảm 212,2 tỷ đồng về 3,95 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 67,8%, tương ứng giảm 34,31 tỷ đồng về 16,33 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 53,5%, tương ứng giảm 9,83 tỷ đồng về 8,53 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 93%, tương ứng giảm 14,11 tỷ đồng về 1,06 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), quý II, Công ty ghi nhận lỗ 21,68 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 43,48 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận cốt lõi lao dốc, doanh thu tài chính và lợi nhuận khác cũng lao dốc là nguyên nhân chính Công ty báo lỗ quý II.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Nhà Thủ Đức ghi nhận doanh thu đạt 29,94 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 42,6 tỷ đồng, giảm 80,4% so với cùng kỳ. Như vậy, tính tới 30/6/2022, tổng lỗ lũy kế vẫn là 687,6 tỷ đồng, bằng 61% vốn điều lệ.

Trong năm 2022, TDH đặt kế hoạch với tổng doanh thu 791,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 342,48 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 12,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền tiếp tục âm thêm trong 6 tháng đầu năm 2022

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm thêm 65,9 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 247,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 81,25 tỷ đồng và dòng tiền tài chính không biến động trong kỳ.

Thực tế, trong 5 năm trở lại đây, Công ty ghi nhận 4/5 năm dòng tiền âm. Trong đó, năm 2017 ghi nhận âm 58,3 tỷ đồng, năm 2018 âm 263,7 tỷ đồng, năm 2019 âm 4,81 tỷ đồng, năm 2020 dương 164,5 tỷ đồng và năm 2021, Công ty tiếp tục ghi nhận âm 209,19 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Nhà Thủ Đức giảm 2,2% so với đầu năm về 1.802 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 626,3 tỷ đồng, chiếm 34,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 438,1 tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 328,8 tỷ đồng, chiếm 18,2% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 165,5 tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Nhà Thủ Đức muốn thay đổi kế hoạch chào bán 120 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 12.000 đồng/CP

Theo đó, ngày 11/8, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội, đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 9/2022. Trong đó, Công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch thay đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Công ty thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 12.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.440 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Số tiền huy động được, công ty dự kiến sử dụng để hợp tác, đầu tư phát triển dự án Khu dân cư Đông Trung tại xã Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương do CTCP Bất động sản Đông Trung làm chủ đầu tư.

Được biết, Khu dân cư Đông Trung có diện tích 46.060,1 m2, mục đích sử dụng đất là xây dựng khu dân cư.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/8, cổ phiếu TDH tăng 180 đồng lên 5.980 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan