Quý IV/2022, Vnsteel (TVN) lỗ 410,5 tỷ đồng, luỹ kế cả năm lỗ 822,4 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP (Vnsteel, mã TVN – sàn UPCoM) ghi nhận doanh thu giảm 27,2% và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ thêm 410,5 tỷ đồng.
Quý IV/2022, Vnsteel (TVN) lỗ 410,5 tỷ đồng, luỹ kế cả năm lỗ 822,4 tỷ đồng

Trong quý IV/2022, Vnsteel ghi nhận doanh thu 8.099 tỷ đồng, giảm 27,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 410,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 211,8 tỷ đồng, tức giảm 198,7 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 70,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 127,7 tỷ đồng lên 309,4 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 15,3%, tương ứng tăng thêm 17,3 tỷ đồng lên 130,4 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận 145,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 32,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 178,1 tỷ đồng; lãi/lỗ công ty liên doanh, liên kết ghi nhận lỗ 402,2 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 37,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 40,2%, tương ứng giảm 199,4 tỷ đồng về 296,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp tăng nhưng vẫn ghi nhận lỗ 410,5 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ công ty liên doanh, liên kết, cũng như chi phí tài chính tăng cao.

Luỹ kế trong năm 2022, Vnsteel ghi nhận doanh thu đạt 38.477,1 tỷ đồng, giảm 5,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 822,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 859,4 tỷ đồng, tức giảm 1.681,8 tỷ đồng.

Năm 2022, Vnsteel đặt kế hoạch doanh thu 38.050 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận trước thuế ghi nhận lỗ 788,9 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch có lãi trong năm tài chính.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Vnsteel giảm 15,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 4.216,59 tỷ đồng về 23.178,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 6.319,6 tỷ đồng, chiếm 27,3% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 4.702 tỷ đồng, chiếm 20,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 3.228,6 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 2.957,6 tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.507,3 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Cơ cấu tài sản dở dang dài hạn của TVN tới 31/12/2022

Cơ cấu tài sản dở dang dài hạn của TVN tới 31/12/2022

Trong cơ cấu tài sản dở dang dài hạn, Công ty thuyết minh chủ yếu 6.267,98 tỷ đồng liên quan dự án cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên – Giai đoạn 2.

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 9,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 863,8 tỷ đồng về 7.841,8 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu TVN giảm 100 đồng về 5.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan