SAM Holdings (SAM): Không được hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán, lợi nhuận quý II/2021 giảm 35%

(ĐTCK) CTCP SAM Holdings (Mã chứng khoán SAM - sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
SAM Holdings (SAM): Không được hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán, lợi nhuận quý II/2021 giảm 35%

Theo đó, trong quý II/2021, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 455,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 45% và giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 3,3% lên 5,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 131,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 13,79 tỷ đồng lên 24,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng thêm 53,79 tỷ đồng lên 59,7 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 102,1 tỷ đồng lên 16,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận quý II/2021 giảm mạnh chủ yếu do chi phí tài chính bất ngờ tăng mạnh. Cụ thể, quý II/2020 ghi nhận âm 85,9 tỷ đồng, sang quý II/2021 đã tăng lên 16,2 tỷ đồng.

SAM Holdings (SAM): Không được hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán, lợi nhuận quý II/2021 giảm 35% ảnh 1

Cơ cấu chi phí tài chính quý II/2021 của SAM

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thuyết minh chi tiết quý II/2020 được hoàn nhập dự phòng chứng khoán kinh doanh, tổn thất đầu tư là 148,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, quý II/2021 không được hoàn nhập mà phải trích lập dự phòng 0,74 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, SAM ghi nhận doanh thu đạt 899,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,5% và 73,3% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, năm 2021, SAM dự kiến tổng doanh thu là 3.313,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 195,07 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 59,1% và 55,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 29,32 tỷ đồng, doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành 15% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm dòng tiền kinh doanh chính âm 497,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 189,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 3.477,6 tỷ đồng. Để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và đầu tư, doanh nghiệp đã huy động dòng tiền tài chính dương 4.160,8 tỷ đồng, chủ yếu là phát hành thêm cổ phiếu và đi vay.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của SAM tăng 26% so với đầu năm lên 7.140,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.724,2 tỷ đồng, chiếm 24,1% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 1.673,7 tỷ đồng, chiếm 23,4% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 1.030,4 tỷ đồng, chiếm 14,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 740,4 tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 95,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 600,8 tỷ đồng lên 1.229,9 tỷ đồng và chiếm tới 17,2% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/8, cổ phiếu SAM tăng 50 đồng lên 9.140 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,185.48

-3.4 (-0.29%)

 
VNIndex 1,185.48 -3.4 -0.29%
HNX 275.93 -1.25 -0.45%
UPCOM 86.7 1.06 1.23%
27/06/2022
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022