SAM Holdings (SAM) phát hành thành công 250 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 10,5%/năm

SAM Holdings (SAM) phát hành thành công 250 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 10,5%/năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP SAM Holdings (Mã chứng khoán SAM - sàn HOSE) thông báo kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, Công ty vừa phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, nhà đầu tư tổ chức mua 117 tỷ đồng, chiếm 46,8% tổng lượng phát hành và nhà đầu tư cá nhân mua 133 tỷ đồng, chiếm 53,2% tổng lượng phát hành.

Được biết, trái phiếu được phát hành ngày 8/12/2021 và đáo hạn ngày 8/12/2022, tương ứng kỳ hạn 1 năm, trả lãi 6 tháng 1 lần và lãi suất là 10,5%/năm. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được Công ty bổ sung/gia tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Xét về tình hình kinh doanh của Công ty, trong quý III/2021, SAM ghi nhận doanh thu đạt 381,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47,99 tỷ đồng, lần lượt giảm 27,1% và tăng 16,1% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 6,4% về còn 1,9%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.280,66 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,49 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,7% và tăng 25,8% so với cùng kỳ.

Năm 2021, SAM dự kiến tổng doanh thu là 3.313,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 195,07 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 59,1% và 55,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 90,17 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành được 46,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, SAM ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 820,96 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 361,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 3.856,7 tỷ đồng.

Ngược lại, để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và đầu tư, Công ty đã huy động dòng tiền tài chính dương 4.928,4 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là huy động vốn từ cổ đông và tăng vay nợ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/12, cổ phiếu SAM tăng 1.650 đồng lên 25.750 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan