Sau khi bán công ty con, Nhà Thủ Đức (TDH) lại lên kế hoạch bán công ty liên kết để lấy tiền

Sau khi bán công ty con, Nhà Thủ Đức (TDH) lại lên kế hoạch bán công ty liên kết để lấy tiền

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã chứng khoán TDH - sàn HOSE) thông qua kế hoạch bán vốn tại công ty liên kết.

Theo đó, doanh nghiệp thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 3.036.300 cổ phần tại CTCP Chứng khoán Sen Vàng, tương ứng tỷ lệ 22,49% vốn điều lệ và giá chuyển nhượng tối thiểu là 5.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, nếu thoái thành công, doanh nghiệp sẽ thu về tối thiểu 15,18 tỷ đồng.

Trước đó ngày 29/3/2021, TDH đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại công ty con sở hữu 100% vốn là Công ty Song Hỷ Quốc Tế. Phần vốn góp này tương đương 787 tỷ đồng tại Song Hỷ Quốc Tế - chủ đầu tư dự án Aster Garden Towers ở Bình Dương.

Theo báo cáo tài chính quý I/2021, trong kỳ, TDH ghi nhận doanh thu đạt 319,7 tỷ đồng, giảm 43,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lỗ 455,4 triệu đồng so với cùng lỗ 18 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5,4% lên 30,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 211,3% lên 96,2 tỷ đồng; lãi công ty liên kết giảm 94,1% so với cùng kỳ về 0,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 53,7% về 10,1 tỷ đồng; lãi khác trong kỳ là âm 6,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 0,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 14,4% so với đầu năm về còn 4.766,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.360,4 tỷ đồng, chiếm 28,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 928 tỷ đồng, chiếm 19,5 tỷ đồng; tồn kho đạt 799,3 tỷ đồng, chiếm 16,8% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 677,4 tỷ đồng, chiếm 14,2% tổng tài sản.

Điểm đáng lưu ý trong kỳ, khoản mục phải thu khác liên quan cục thuế TP. HCM theo các quyết định là 396,35 tỷ đồng, khoản mục này đã phát sinh trong năm ngoái khi Công ty nhận được Quyết định của Cục thuế TP. HCM về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành về thuế.

TDH cho rằng, đây là khoản tạm nộp trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng nên Công ty ghi nhận một khoản phải thu tương đương với số tiền tạm nộp, đơn vị kiểm toán đã cho ý kiến loại trừ đối với khoản mục này trên báo cáo tài chính.

Tính tới cuối quý I/2021, lỗ lũy kế trong kỳ của doanh nghiệp đã tăng từ 142,99 tỷ đồng lên 166,8 tỷ đồng.

Có thể thấy giải pháp bán tài sản đang được doanh nghiệp thực hiện để bổ sung lượng tiền mặt.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/6, cổ phiếu TDH tăng 70 đồng lên 7.250 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan