90,8% doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm 2023 có quy mô nhỏ, dưới 10 tỷ đồng. Ảnh minh họa

90,8% doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm 2023 có quy mô nhỏ, dưới 10 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Số doanh nghiệp mới dè dặt tăng, vốn đăng ký và tăng thêm lại giảm

0:00 / 0:00
0:00
Thông tin được cập nhật từ Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 11 tháng năm 2023 đạt 201.529 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2022 (164.525 doanh nghiệp).

Cụ thể, số doanh nghiệp thành lập mới là 146.044 doanh nghiệp, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (123.121 doanh nghiệp).

Tuy nhiên, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2023 là 3.150.569 tỷ đồng, giảm 29,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, số vốn đăng ký thành lập mới là 1.366.208 tỷ đồng, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2022. Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 1.784.361 tỷ đồng, giảm 40,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 11 tháng năm 2023 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ (từ 0 - 10 tỷ đồng) với 132.569 doanh nghiệp (chiếm 90,8%, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ (109.688 doanh nghiệp, chiếm 75,1%), nhóm ngành công nghiệp và xây dựng (34.735 doanh nghiệp, chiếm 23,8%) và nhóm ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (1.621 doanh nghiệp, chiếm 1,1%).

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục ghi nhận số doanh nghiệp đăng ký mới giảm mạnh so với cùng kỳ, giảm khoảng 47,4%. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có mức giảm 18,3%, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm 11,5%..

Trong số 17 ngành, có 12 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có giáo dục và đào tạo (tăng 27,6%); bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 15,9%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 14,9%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (tăng 14,1%)...

Trong 11 tháng, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 55.485 doanh nghiệp, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,3 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (41.404 doanh nghiệp).

11 tháng năm 2023 ghi nhận 158.763 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 20,0% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, 53,8% chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11/2023

+ Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới: 14.267 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 153.588 tỷ đồng, tăng 19,5% về số doanh nghiệp và tăng 47,0% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11/2023 là 93.692 người, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2022.

+ Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 6.562 doanh nghiệp, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022.

+ Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường: 12.551 doanh nghiệp, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2022

Trong đó:

- 4.510 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022;

- 6.598 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2022;

- 1.443 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tin bài liên quan