Tập đoàn Sơn Hải đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm.

Tập đoàn Sơn Hải đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm.

Soi tiến độ 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông

0:00 / 0:00
0:00
Phần lớn các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Chính phủ vừa có Báo cáo số 374/BC - CP gửi Quốc hội báo cáo về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội.

Đây là dự án có mục tiêu xây dựng 654 km đường bộ cao tốc, có tổng mức đầu tư là 97.666 tỷ đồng, được chia thành 11 dự án thành phần, trong đó có 8 dự án sử dụng vốn đầu tư công và 3 dự án triển khai theo phương thức PPP.

Tính đến ngày 15/9/2022, toàn bộ 11 dự án thành phần đã khởi công xây dựng và triển khai thi công, trong đó có 1 dự án thành phần đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng (đoạn Cao Bồ - Mai Sơn), 10 dự án thành phần đang triển khai thi công xây dựng.

Trong đó, Dự án án thành phần đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (dài 15,2 km, đầu tư công theo Nghị quyết 52/2017/QH14) được khởi công tháng 12/2019, đến hết năm 2021 đã cơ bản hoàn thành công tác thi công xây lắp. Chủ đầu tư đã tổ chức thông xe đưa vào khai thác từ ngày 4/2/2022.

Dự án thành phần đoạn Cam Lộ - La Sơn (dài 98,3 km, đầu tư công theo Nghị quyết 52/2017/QH14) được khởi công tháng 9/2019 gồm 11 gói thầu xây lắp. Hiện lũy kế tổng khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 94,76% tổng giá trị các hợp đồng trong đó có 6 gói thầu xây lắp đã cơ bản hoàn thành, đang hoàn thiện công tác sơn kẻ mặt đường, 5 gói thầu xây lắp sẽ cơ bản hoàn thành vào 31/10/2022; dự kiến đưa dự án vào khai thác cuối năm 2022.

Dự án thành phần cầu Mỹ Thuận 2 (dài 6,01 km, đầu tư công theo Nghị quyết 32/2017/QH14) được khởi công tháng 3/2020. Dự án có 5 gói thầu xây lắp trong đó 1 gói thầu đã hoàn thành, 4 gói thầu đang triển khai thi công, lũy kế tổng khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 59,4% tổng giá trị các hợp đồng, cơ bản đáp ứng kế hoạch; dự kiến hoàn thành công tác thi công xây lắp vào cuối tháng 12/2023.

Dự án thành phần đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 (dài 63,37 km, đầu tư công theo Nghị quyết số 117/2020/QH14) được khởi công tháng 9/2020. Dự án có 5 gói thầu xây lắp đều đang triển khai thi công; lũy kế tổng khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 69,5% tổng giá trị các hợp đồng, chậm khoảng 1,5% so với kế hoạch. Dự kiến Dự án thành phần này sẽ hoàn thành công tác thi công xây lắp vào cuối tháng 12/2022.

Dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (dài 100,8 km, đầu tư công theo Nghị quyết số 117/2020/QH14) được khởi công tháng 9/2020. Dự án có 4 gói thầu xây lắp đều đang triển khai thi công; lũy kế tổng khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 50,65% tổng giá trị các hợp đồng, chậm khoảng 2,18% so với kế hoạch. Dự án thành phần này dự kiến hoàn thành công tác thi công xây lắp vào cuối tháng 12/2022.

Dự án thành phần đoạn Phan Thiết - Dầu Giây (dài 99,0 km, đầu tư công theo Nghị quyết số 117/2020/QH14) được khởi công tháng 9/2020. Dự án gồm 4 gói thầu xây lắp đều đang triển khai thi công, lũy kế tổng khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 56,32% tổng giá trị các hợp đồng, chậm 0,69% so với kế hoạch. Dự án thành phần này dự kiến hoàn thành công tác thi công xây lắp vào cuối tháng 12/2022.

Dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (dài 43,28 km, đầu tư công theo Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14) được khởi công tháng 7/2021. Dự án có 3 gói thầu xây lắp đều đang triển khai thi công, lũy kế tổng khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 52,53% tổng giá trị các hợp đồng, chậm khoảng 1,7% so với kế hoạch; dự kiến hoàn thành công tác thi công xây lắp vào cuối tháng 8/2023.

Dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu (dài 50km, đầu tư công theo Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14) được khởi công tháng 7/2021. Dự án có 4 gói thầu xây lắp đều đang triển khai thi công; lũy kế tổng khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 47% tổng giá trị các hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ. Dự án thành phần này dự kiến hoàn thành công tác thi công xây lắp vào cuối tháng 7/2023.

Dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (dài 49,3 km, đầu tư PPP theo Nghị quyết 52/2017/QH14) được khởi công ngày 22/5/2021; nhà đầu tư đã ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng vào ngày 12/2/2022 để cung cấp phần vốn vay cho dự án. Hiện lũy kế tổng khối lượng tại Dự án thành phần này mới thực hiện đạt khoảng 13,7% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 7,7% so với kế hoạch, dự kiến hoàn thành công tác thi công xây lắp trong tháng 5/2024.

Dự án thành phần đoạn Nha Trang - Cam Lâm (dài 49,1 km, đầu tư PPP theo Nghị quyết 52/2017/QH14) được khởi công ngày 4/9/2021; nhà đầu tư đã ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng vào ngày 31/12/2021 để cung cấp phần vốn vay cho dự án. Hiện lũy kế tổng khối lượng tại Dự án đã thực hiện đạt khoảng 47,2% tổng giá trị hợp đồng dự án, đáp ứng yêu cầu tiến độ. Theo kế hoạch, Dự án dự kiến hoàn thành công tác thi công xây lắp trong tháng 9/2023 (nhà đầu tư đã cam kết rút ngắn tiến độ khoảng 3 tháng so với kế hoạch).

Dự án thành phần đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo (dài 78,5 km, đầu tư PPP theo Nghị quyết 52/2017/QH14) được khởi công ngày 30/9/2021; nhà đầu tư đã ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng vào ngày 7/12/2021 để cung cấp phần vốn vay cho dự án. Hiện lũy kế tổng khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 24,3% tổng giá trị hợp đồng dự án, đang chậm khoảng 1,4% so với kế hoạch. Dự kiến Dự án sẽ hoàn thành công tác thi công xây lắp trong tháng 3/2024.

Tính đến ngày 15/9/2022, các chủ đầu tư đã giải ngân khoảng 8.554,058 tỷ đồng/15.484,756 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2022, đạt khoảng 55,2% kế hoạch giao.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã thành lập Tổ công tác đặc biệt đối với các dự án nhằm đôn đốc, kiểm tra, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án; xử lý nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Đặc biệt, vừa qua Bộ GTVT đã phát động phong trào thi đua “120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 4 dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây vào cuối năm 2022”, theo đó Bộ GTVT đã chỉ đạo các Ban quản lý dự án và các nhà thầu thi công ký cam kết thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm cao để phấn đấu hoàn thành, thông xe kỹ thuật 4 dự án vào cuối năm 2022.

Tin bài liên quan