Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/6

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/6

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/6 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* HSG: Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – HOSE), đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HSG từ ngày 15/6 đến 14/7 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại HSG lên hơn 88,84 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 25,38%.

* C32: Ngày 18/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 và phát hành cổ phiếu thưởng của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32 – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 19/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/7/2018. Cổ phiếu thưởng được trả theo tỷ lệ 10:1.

* LHG: CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung, cổ đông của CTCP Long Hậu (LHG – HOSE) đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu LHG từ ngày 18/6 đến 17/7 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại LHG từ hơn 1,75 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,5% xuống còn hơn 750.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,5%. Trước đó, từ ngày 15/5 đến 13/6, cổ đông trên cũng đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu cổ phiếu LHG, nhưng kết quả chỉ bán được hơn 678.000 cổ phiếu, qua đó giảm sở hữu xuống còn 3,5% nêu trên.

* DPR: CTCP Cao su Đồng Phú (DPR – HOSE) đã công bố kết quả kinh doanh tháng 5 năm 2018 với tổng doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ đạt 32,7 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp thu về 9,34 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2018, DPR ghi nhận doanh thu 273 tỷ đồng, hoàn thành 37% kế hoạch năm. Lợi nhuận gộp 148 tỷ đồng.

* BMP: The Nawaplastic IndustriesCo Ltd, cổ đông lớn của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP – HOSE) đã mua vào gần 1,7 triệu cổ phiếu BMP từ ngày 14/5 đến 12/6 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại BMP từ hơn 41,66 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 50,89% lên 43,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 52,96%, qua đó trở thành công ty mẹ của BMP.

* D2D: Ngày 19/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 (D2D – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 20/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/6/2018.

* HCD: Ông Nguyễn Như Dương, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (HCD – HOSE) đăng ký bán hơn 1,28 triệu cổ phiếu HCD sở hữu, tỷ lệ 4,77%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18/6 đến 17/7 theo phương thức khớp lệnh. Cùng thời gian và phương thức giao dịch, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐQT của HCD đăng ký mua vào hơn 1,28 triệu HCD, nếu mua vào thành công, ông Dũng sẽ nâng sở hữu tại HCD lên hơn 3,82 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,18%

* APP: Ngày 29/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 của CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 30/6. Theo đó, cổ tức sẽ được được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/7/2018.

* NDX: Ngày 18/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 19/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:0,15 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1,5 cổ phiếu mới). 

* KMT: Ngày 19/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 của CTCP Kim khí Miền Trung (KMT – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 20/6. Theo đó, cổ tức sẽ được được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/07/2018.

Tin bài liên quan