Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 1/6

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 1/6

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 1/6 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* GAS: Ngày 30/5, HĐQT Tổng CTCP Khí Việt Nam (GAS – HOSE) đã có nghị quyết thông qua thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thời gian chi trả dự kiến trong quý III/2018.

* CII: CTCP Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII – HOSE) thông qua việc chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Bắc Thủ Thiêm từ 950 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng, nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn vốn chủ sở hữu tham gia đầu tư dự án theo quy định của Nhà nước.

* GDT: Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2017 của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thanh (GDT – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), tương đương GTD sẽ phát hành thêm hơn 1,48 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* VSH: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH – HOSE) đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 với chỉ tiêu doanh thu hơn 561,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 284 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 10%. Đồng thời, tái khởi động Dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 2 và 3.

* SCR: CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR – HOSE) thông qua việc chào bán số lượng hơn 22,52 triệu cổ phiếu riêng lẻ còn lại cho CTCP Đầu tư Thành Thành Công với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Trước đó, SCR đã chào bán hơn 48,77 triệu cổ phiếu riêng lẻ nhưng kết quả chỉ bán được 24,24 triệu cổ phiếu.

* ACC: Ngày 12/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Bê tông Becamex (ACC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 13/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/7/2018.

* TLH: Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), tương đương TLH sẽ phát hành thêm hơn 9,15 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* TYA: Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA - HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 27%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/7/2018.

* PVS: Tổng CTCPDịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS - HNX) vừa thông báo bầu ông Phan Thanh Tùng, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty kể từ 28/5. Đồng thời, PVS cũng quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường, Phó tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc cùng ngày.

* SMT: CTCP Dây và Cáp Sacom, tổ chức có liên quan đến ông Hà Hoàng Thế Quang, Trưởng Ban kiểm soát CTCP Sametel (SMT – HNX) đã mua vào hơn 1,36 triệu cổ phiếu SMT, tỷ lệ 24,95% trong ngày 25/5, qua đó trở thành cổ đông lớn của SMT. Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu SMT nào.

* PDC: Ngân hàng TM TNHH MVT Đại Dương, cổ đông lớn của CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC – HNX) đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 1,63 triệu cổ phiếu PDC sở hữu, tỷ lệ 10,87%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 02/5 đến 28/5.

* PGS: Ngày 15/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2017 của CTCP Kinh doanh Khí miền Nam (PGS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 18/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/6/2018.

Tin bài liên quan