Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/12

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/12 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* HCM: Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC), cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán TP.HCM – HSC (HCM – HOSE) đã bán bất thành 5 triệu cổ phiếu HCM đăng ký bán từ ngày 12/12 đến 18/12 theo phương thức khớp lệnh. Như vậy, hiện tại HFIC vẫn đang nắm giữ 87,5 triệu cổ phiếu HCM, tỷ lệ 28,61%.

* C32: CTCP Miền Đông, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Võ Văn Lãnh – Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng 3-2 (C32 – HOSE) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu C32 từ ngày 23/12 đến 21/1/2020 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại C32 lên 700.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4,66%.

* FMC: Ngày 30/12 dự kiến là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 của CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 31/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ 16/1/2020.

* GMD: Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Thành viên HĐQT CTCP Gemadept (GMD – HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu GMD từ ngày 23/12 đến 21/1/2020 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Nguyệt sẽ nâng sở hữu tại GMD lên hơn 1,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,37%. Liên quan đến GMD, ông Đỗ Văn Minh - Tổng giám đốc GMD vừa có báo cáo đã mua xong 500.000 cổ phiếu GMD từ ngày 12/12 đến 18/12, qua đó, nâng sở hữu tại GMD lên hơn 1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,34%.

* TMT: CTCP Ô tô TMT (TMT – HOSE) thông qua việc chào bán, thoái toàn bộ vốn sở hữu tại 2 công ty là CTCP Kinh doanh và Dịch vụ số 8 và CTCP Cơ khí xây dựng và Tư vấn thiết kế 30-4, cùng các điều kiện là giá không thấp hơn giá trị sổ sách, giá trị các khoản đã đầu tư. Thời gian thực hiện trước ngày 31/12.

* NBB: CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), công ty mẹ của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB – HOSE) đã mua vào 500.000 cổ phiếu NBB (mua 780.000 cổ phiếu, bán 280.000 cổ phiếu) trong ngày 12/12. Sau giao dịch, CII đã nâng sở hữu tại NBB lên hơn 63,62 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 68,18%.

* COM: CTCP Vật tư – Xăng dầu (COM – HOSE) thông qua kế hoạch (dự kiến) chỉ tiêu kinh doanh 2020 với doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 31 tỷ đồng.

* UIC: Ngày 27/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2019 của CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Idico (UIC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 30/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 13/01/2020.

* TIX: CTCP Tanimex (TIX – HOSE) thông qua việc bán thoái vốn một phần hơn 1,47 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Tư vấn Đầu tư Giá trị (TIX – HOSE), với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần. Dự kiến giao dịch thành công, TIX sẽ giảm sở hữu tại Công ty trên xuống còn hơn 0,97 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,5%.

* HPX: Ngày 17/12, HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát (HPX – HOSE) thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu tại CTCP Địa ốc S.E.A Thuận Phước.

* HBC: Ông Lê Quốc Duy, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC – HOSE) đã bán ra 200.000 cổ phiếu HBC từ ngày 10/12 đến 18/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Duy đã giảm sở hữu tại HBC xuống còn hơn 891.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,39%.

* VHC: Ngày 30/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP Vĩnh Hoàn (VHC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 31/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), tương đương VHC sẽ phát hành hơn 90,97 triệu cổ phiếu mới.

* CTP: CTCP Minh Khang Capital Trading Public (CTP – HNX) thông qua việc chuyển nhượng 5,8 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Nasan Việt Nam với giá 58 tỷ đồng và 1,05 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Cà phe Avina với giá 10,5 tỷ đồng.

* MAC: Ngày 05/1/2020 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2019 của CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải (MAC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 06/1/2020. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/01/2020.

* NTP: Ông Chu Văn Phương, Tổng giám đốc CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP – HNX) đã bán bất thành 250.000 cổ phiếu NTP đăng ký bán từ ngày 25/11 đến 13/12. Như vậy, hiện tại ông Phương vẫn đang nắm giữ hơn 421.000 cổ phiếu NTP, tỷ lệ 0,43%.

Tin bài liên quan