Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 24/10

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 24/10

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 24/10 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* LHG: CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung (SPD), cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Lê Mạnh Thường – Phó chủ tịch HĐQT CTCP Long Hậu (LHG – HOSE) đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 423.000 cổ phiếu LHG sở hữu, tỷ lệ 0,85%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 28/10 đến 26/11 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Trước đó, từ ngày 24/9 đến 23/10, SPD cũng đã đăng ký bán số cổ phiếu LHG nêu trên, nhưng kết quả đã không bán được bất kỳ cổ phiếu nào.

* GMD: Ngày 05/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP Gemadept (GMD – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 06/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/11/2019.

* HVH: CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HVH – HOSE) thông qua việc mua nửa triệu cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm 2018 của Công ty mẹ (61,7 tỷ đồng). Giá mua theo diễn biến thị trường và theo nguyên tắc xác định giá theo quy định của pháp luật.

* PHR: Bà Nguyễn Thị Thủy, vợ ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT CTCP Cao su Phước Hòa (PHR – HOSE) đã mua vào hơn 110.000 cổ phiếu PHR từ ngày 23/9 đến 14/10 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Thủy đã nâng sở hữu tại PHR lên hơn 369.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,27%.

* HBC: CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC – HOSE) thông qua phương án phát hành 1,3 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2019.

* PAC: CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC – HOSE) đã công bố Báo cáo tài chính quý III/2019 với doanh thu thuần đạt hơn 677 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 35 tỷ đồng, giảm 30%. Lũy kế 9 tháng từ đầu năm, PAC dạt doanh thu gần 2.264 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần 116 tỷ đồng, tăng hơn 6%.

* NKG: Ông Võ Hoàng Vũ, Tổng giám đốc CTCP Thép Nam Kim (NKG – HOSE) đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu NKG từ ngày 01/11 đến 29/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Vũ sẽ nâng sở hữu tại NKG lên 20 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,7%.

* VHC: CTCP Vĩnh Hoàn (VHC – HOSE) chỉ mua được hơn 1,43 triệu cổ phiếu trong tổng số 2 triệu cổ phiếu đăng ký mua làm cổ phiếu quỹ. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 30/9 đến 18/10 theo phương thức khớp lệnh, với giá bình quân 79.700 đồng/cổ phiếu.

* NLG: Ông Châu Quang Phúc, Giám đốc tài chính CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đã bán ra 100.000 cổ phiếu NLG từ ngày 23/9 đến 22/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Phúc chỉ còn nắm giữ hơn 53.000 cổ phiếu NLG, tỷ lệ 0,02%.

* TNA: Bà Trần Thị Minh Trang, Thành viên HĐQT CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA – HOSE) đã mua vào 500.000 cổ phiếu TNA, tỷ lệ 1,45% từ ngày 11/10 đến 16/10 theo phương thức thỏa thuận. Trước giao dịch, bà Trang chưa nắm giữ cổ phiếu TNA nào.

* CII: Ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII – HOSE) đã mua vào hơn 3,23 triệu cổ phiếu CII từ ngày 01/10 đến 22/10 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Bình đã nâng sở hữu tại CII lên hơn 6,04 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,44%.

* TDG: Ông Võ Anh Thái, Chủ tịch HĐQT CTCP Dầu khí Thái Dương (TDG – HOSE) chỉ mua được hơn 149.000 cổ phiếu TDG trong tổng số 1 triệu cổ phiếu TDG đăng ký mua từ ngày 23/9 đến 22/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thái đã nâng sở hữu tại TDG lên hơn 1,24 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,41%.

* CTP: Ông Võ Thanh Việt, Ủy viên HĐQT CTCP Cà phê Thương Phú (CTP – HNX) đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu CTP từ ngày 25/10 đến 22/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Việt đang nắm giữ hơn 2,58 triệu cổ phiếu CTP, tỷ lệ 21,38%. Tương tự, bà Nguyễn Thị Thủy, Ủy viên HĐQT khác của CTP đăng ký bán toàn bộ 1 triệu cổ phiếu CTP sở hữu, tỷ lệ 8,26% từ ngày 24/10 đến 22/11.

Tin bài liên quan