Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/5

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/5

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/5 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* TGG: CTCP Louis Holdings, cổ đông lớn của CTCP Louis Capital (TGG – HOSE) đăng ký bán 760.000 cổ phiếu TGG từ ngày 26/5 đến 24/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại TGG xuống còn hơn 6,83 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 25,02%.

* ROS: Ngày 23/5, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS – HOSE) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 30/5/2022. Nguyên nhân do, ROS chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán.

* NLG: Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 29/4 đến 23/5 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Quang đã nâng sở hữu tại NLG lên hơn 45,45 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,87%.

* MHC: CTCP Thương mại và Đầu tư HT Đông Nam Á, cổ đông lớn của CTCP MHC (MHC – HOSE) đã mua vào 2 triệu cổ phiếu MHC trong ngày 23/5. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại MHC lên hơn 5,87 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,19%.

* GEX: Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Gelex (GEX – HOSE) đã mua vào 10 triệu cổ phiếu GEX từ ngày 04/5 đến 24/5 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Tuấn đã nâng sở hữu tại GEX lên hơn 202,27 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23,75%.

* FDC: Công ty TNHH Doanh Bảo An, cổ đông lớn của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (FDC – HOSE) đã bán ra 1 triệu cổ phiếu FDC trong ngày 23/5. Qua đó, giảm sở hữu tại FDC xuống còn hơn 242.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,63%.

* KPF: Ông Vũ Đức Toàn, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF – HOSE) đã bán ra hơn 1,21 triệu cổ phiếu KPF trong ngày 20/5. Sau giao dịch, ông Toàn đã giảm sở hữu tại KPF xuống còn hơn 2,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,28%.

* VND: Ngày 26/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Chứng khoán VNDirect (VND – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 27/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/6/2022.

* GTA: Ngày 08/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (GTA – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 09/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/6/2022.

* GKM: Ông Nguyễn Việt Hà, Ủy viên HĐQT CTCP Khang Minh Group (GKM – HNX) đã mua vào hơn 665.000 cổ phiếu GKM, tỷ lệ 2,8% từ ngày 25/4 đến 20/5. Trước giao dịch, ông Hà chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu GKM nào.

* VC6: CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons (VC6 – HNX) thông qua việc triển khai phát hành 800.000 cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022.

* HTC: Ngày 26/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 4 năm 2021 của CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 27/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/6/2022

Tin bài liên quan