Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/4

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/4

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/4 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* HAH: Công ty TNHH Qũy TM Holding, cổ đông của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – HOSE) đã mua vào 770.000 cổ phiếu HAH trong ngày 21/4. Qua đó, nâng sở hữu tại HAH lên 3,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,41%.

* KHP: Ngày 25/4, HĐQT CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP – HOSE) đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2,5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 24/5/2023 và thanh toán bắt đầu từ ngày 26/6/2023.

* DPM: Nhóm cổ đông nước ngoài do Dragon Capital quản lý tại Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu Khí (DPM – HOSE) đã bán ra 500.000 cổ phiếu DPM trong ngày 21/4. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm tại DPM xuống còn hơn 30,97 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,91%.

* FTS: Ngày 12/5 tới đây, CTCP Chứng khoán FPT (FTS – HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, cổ tức năm 2022 được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 01/6/2023 và cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu), tương đương FTS sẽ phát hành thêm hơn 19,5 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* NHT: Ngày 10/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 11/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/5/2023.

* MDG: Ngày 17/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Miền Đông (MDG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/6/2023.

* NT2: CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu 8.299 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 473 tỷ đồng, cổ tức theo tỷ lệ 15%.

* LDP: CTCP Chứng khoán APG (APG), cổ đông lớn của CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar (LDP – HNX) đã mua vào hơn 127.000 cổ phiếu LDP trong ngày 18/4. Qua đó, nâng sở hữu tại LDP lên hơn 1,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,47%.

* DHP: Ông Trần Tuấn Linh, Trưởng Ban kiểm soát CTCP Cơ điện Hải Phòng (DHP – HNX) đã mua vào hơn 132.000 cổ phiếu DHP, tỷ lệ 1,4% trong ngày 20/4. Trước giao dịch, ông Linh chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu DHP nào. Cũng trong ngày 20/4, ông Dương Tạ Hòa Bình, mẹ của ông Linh cũng đã mua vào hơn 132.000 cổ phiếu DHP.

* S55: CTCP ANZA, cổ đông lớn của CTCP Sông Đà 505 (S55 – HNX) đã mua vào 882.000 cổ phiếu S55 trong ngày 20/4. Qua đó, nâng sở hữu tại S55 lên hơn 3,34 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 33,49%.

* TET: Ngày 17/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn năm 2022 và tạm ứng năm 2023 của CTCP Vải sợi may mặc miền Bắc (TET – HNX) ngày đăng ký cuối cùng là 18/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng là 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/6/2023.

Tin bài liên quan