Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/2

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/2

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 03/2 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* NKG: Bà Trần Uyển Nhàn, Thành viên HĐQT CTCP Thép Nam Kim (NKG – HOSE) đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 11,83 triệu cổ phiếu NKG, tỷ lệ 9,1%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 30/1 đến 31/1 theo phương thức thỏa thuận.

* GAS: Tổng CTCP Khí Việt Nam (GAS – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu trên 52.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 6.200 tỷ đồng, cổ tức 30%/vốn điều lệ.

* ELC: CTCP Chứng khoán Sài Gón (SSI), cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn Thông (ELC – HOSE) đã bán ra gần 600.000 cổ phiếu ECL trong ngày 25/1. Qua đó, SSI đã giảm sở hữu tại ELC từ hơn 8,68 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,05% xuống còn 8,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15,98%.

* SFG: CTCP Phân bón Miền Nam (SFG – HOSE) thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu 2.650 tỷ đồng, lợi nhuận 115 tỷ đồng. Riêng trong quý I/2018, SFG đặt kế hoạch 450 tỷ đồng doanh thu và 24 tỷ đồng lợi nhuận.

* ASM: CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM – HOSE) quyết định thống nhất chuyển nhượng lại toàn vộ hơn 6,03 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Phú Hùng Phú Quốc.

* MWG: CDH Electric Bee Lé, cổ đông của CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE) đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 1,23 triệu cổ phiếu MWG, tỷ lệ 0,4%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 07/2 đến 24/2 theo phương thức thỏa thuận hoặc thỏa thuận ngoài biên độ.

* CDO: Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển đô thị (CDO – HOSE) vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 09/2/2018. Nguyên nhân do CDO tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo trước đó.

* MDG: Ngày 29/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 của CTCP Miền Đông (MDG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 30/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/4/2018.

* NTL: CTCP Phát triển đô thị Nam Từ Liêm (NTL – HOSE) thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 với doanh thu 358,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 122,2 tỷ đồng. Nắm 2018, NTL đặt mục tiêu doanh thu 690 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, cổ tức 10%/vốn điều lệ.

* REE: Platinum Victory Pte Ltd, cổ đông lớn của CTCP Cơ Điện Lạnh (REE – HOSE) đã mua bất thành 3,38 triệu cổ phiếu REE từ ngày giao dịch 3/1 đến 1/2. Như vậy, cổ đông trên vẫn đang nắm giữ hơn 74,12 triệu cổ phiếu REE, tỷ lệ 23,91%.

* HTV: CTCP Vận tải Hà Tiên (HTV – HOSE) thông báo kết quả kinh doanh năm 2017 với doanh thu 181,18 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 26,4 tỷ đồng.

* DHP: CTCP Cơ Điện Hải Phòng (DHP – HNX) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tổng doanh thu 270 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 13,2 tỷ đồng, cổ tức ở mức 10%.

* PVL: CTCP Đầu tư Xây dựng SaigonLand, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (PVL – HNX) đã bán ra hơn 2,73 triệu cổ phiếu PVL trong ngày 22/1. Qua đó, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại PVL từ 4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8% xuống còn 1,27 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,54%, và không còn cổ đông lớn của PVL.

Tin bài liên quan