Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/9

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/9 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* DBC: CTCP Tập đoàn Bacaco Việt Nam (DBC – HOSE) thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 15%. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 9/2020.

* NVL: CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va – Novaland (NVL – HOSE) thông qua phương án phát hành hơn 14,54 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong tháng 9/2020.

* TDG: Ông Kim Văn Hùng, cổ đông của CTCP Dầu khí Thái Dương (TDG – HOSE) đã mua vào 100.000 cổ phiếu TDG trong ngày 26/8. Sau giao dịch, ông Hùng đã nâng sở hữu tại TDG lên hơn 846.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,05%.

* D2D: Ngày 17/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức 2020 của CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/9/2020.

* PTL: Bà Trần Thị Hường, cổ đông của CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí _ Petroland (PTL – HOSE) đã mua vào 9 triệu cổ phiếu PTL trong ngày 27/8. Sau giao dịch, bà Hường đã nâng sở hữu tại PTL lên 9,03 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,03%.

* NHH: CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA) đã mua vào 5 triệu cổ phiếu của CTCP Nhựa Hà Nội (NHH – HOSE), tương ứng tỷ lệ 14,52% từ ngày 18/8 đến 03/9 theo phương thức thỏa thuận. Trước giao dịch, AAA chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu NHH nào.

* DPG: Bà Trần Thị Thúy Hằng, vợ ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT CTCP Đạt Phương (DPG – HOSE) đăng ký mua hơn 197.000 cổ phiếu DPG từ ngày 08/9 đến 30/9 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Hằng sẽ nâng sở hữu tại DPG lên hơn 2,01 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,47%.

* SSC: Ngày 14/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Giống cây trồng miền Nam (SSC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 07/10/2020.

* LGC: CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), Công ty mẹ của CTCP Cầu đường CII (LGC – HOSE) đã mua vào hơn 594.000 cổ phiếu LGC từ ngày 06/8 đến 31/8 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, CII đã nâng sở hữu tại LGC lên hơn 105,66 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 54,79%.

* VDP: Ngày 14/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020 của CTCP Dược phẩm trung ương Vidipha (VDP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/9/2020.

* SVT: Ngày 15/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 16/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

* DNC: Ngày 21/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020 của CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 22/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/10/2020.

* NAG: Ngày 15/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Tập đoàn Nagakawa (NAG – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 16/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/9/2020.

Tin bài liên quan