Súc xả nguồn cấp nước sùi bọt, màu vàng vào Nhà máy bia Sài Gòn - Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
Nguồn nước cấp không đảm bảo chất lượng xảy ra tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Lâm Đồng đã được khắc phục.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng báo cáo UBND tỉnh về việc nguồn cấp nước không đảm bảo chất lượng, không ổn định tại Khu công nghiệp Lộc Sơn.

Theo đó, sự cố về nguồn nước cấp không đảm bảo chất lượng xảy ra tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Lâm Đồng do Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (xảy ra vào ngày 18/3/2024) cung cấp đã được khắc phục hoàn toàn và chưa gây thiệt hại lớn cho các bên liên quan.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc có giải pháp và cam kết cung cấp nguồn nước đủ về khối lượng và đảm bảo về chất lượng theo quy định cho Nhà máy Bia Sài Gòn - Lâm Đồng hoạt động sản xuất ổn định; đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn nước dự phòng có sẵn (trong đó, cần lưu ý nguồn từ Nhà máy nước hồ Nam Phương) để có thể cấp ngay cho hệ thống trong trường hợp có sự cố về cung cấp nước; đảm bảo tuyệt đối về trữ lượng và chất lượng nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp…

Tại biên bản làm việc ngày 3/4/2024 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng chủ trì, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng phản ánh, vào lúc 6h30 ngày 18/3/2024, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng phát hiện nguồn nước đấu vào của Công ty có bọt, màu vàng. Ngay lúc đó, họ đã chỉ đạo cô lập ngay và ngưng sản xuất, đồng thời báo với Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc phối hợp xử lý.

Hai bên đã tiến hành xả hết không lượng nước trên và vệ sinh toàn bộ các thiết bị. Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc thống nhất bù cho Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng khối lượng nước là 2.500 m3.

Đến nay, sự cố trên đã được khắc phục hoàn toàn, nguồn nước đã ổn định về khối lượng và chất lượng. Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng mong Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc tránh lặp lại sự cố như trên trong thời gian tới.

Tại biên bản làm việc này, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc thừa nhận, vào ngày 18/4/2024, trong quá trình cấp nước cho Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng có để xảy ra sự cố về chất lượng nước không đáp ứng yêu cầu sản xuất bia, dẫn tới gián đoạn cấp nước, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng.

Theo Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, nguồn cấp nước cho Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng và các khách hàng phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc trước xảy ra sự cố gồm nguồn nước từ các giếng nước ngầm (do Công ty này sản xuất) và nguồn nước mặt hồ Nam Phương (do Công ty Thiên Hòa An sản xuất).

Ngày 18/3/2024, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng phản ánh nước cấp vào bể chứa có sùi bọt, đóng cặn lơ lửng không tan, đục và có chất hữu cơ.

Sau khi xảy ra sự cố, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc đã tiến hành lấy mẫu và xác định những thành phần, nguyên liệu thì các hợp chất trên không có trong nước ngầm do Công ty này sản xuất mà chỉ có trong nguồn nước mặt và chất liệu trong xử lý nước mặt.

Sau khi xác định nguyên nhân, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc đã cô lập nguồn nước mặt hồ Nam Phương (chuyển nguồn nước ngầm để cung cấp cho Nhà máy Bia Sài Gòn - Lâm Đồng), đồng thời phối hợp với Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng xả bỏ khoảng 2.500 m3 có bọt trong các bể chứa và súc rửa lại bể chứa nước.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc cho rằng, ngoài khu vực phường Lộc Sơn, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng, các phạm vi khác có sử dụng nguồn cấp từ Nhà máy nước hồ Nam Phương cũng có hiện tượng tương tự.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc đã nhiều lần liên hệ điện thoại và giấy mời để yêu cầu Công ty Thiên Hòa An phối hợp, kiểm tra lại quá trình sản xuất. Tuy nhiên, Công ty Thiên Hòa An không hợp tác. Đến thời điểm này, Công ty Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc vẫn chưa liên hệ được với Công ty Thiên Hòa An để làm việc. Hiện nay, Công ty phải tiến hành giải pháp tạm thời, thủ công để giảm thiểu ảnh hưởng khi hòa nguồn nước hồ Nam Phương vào nguồn nước cấp cho nhân dân Thành phố Bảo Lộc.

“Chúng tôi sẽ báo cáo UBND tỉnh về việc thiếu sự hợp tác của Công ty Thiên Hòa An. Việc này về lâu dài còn ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước của thành phố Bảo Lộc”, đại diện Công ty Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc ý kiến.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho rằng, tại thời điểm xảy ra sự cố, nguồn nước cấp cho Nhà máy Bia Sài Gòn - Lâm Đồng do Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc cung cấp. Sự cố vừa qua là do chất lượng nước chưa đảm bảo để sản xuất bia chứ không phải do thiếu nước. Hiện nay, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Lộc Sơn chưa xảy ra sự cố thiếu nước.

Tin bài liên quan