Tân Cảng Logistic (TCL) chuẩn bị chia cổ tức 50% bằng tiền mặt

Tân Cảng Logistic (TCL) chuẩn bị chia cổ tức 50% bằng tiền mặt

(ĐTCK) Theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020 CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL - sàn HOSE), cổ đông đã thông qua phương án chia cổ tức 70%, trong đó sẽ trả đợt 2 bằng tiền 20% vào tháng 7/2020 (chốt danh sách tháng 6/2020) và đợt 3 bằng tiền mặt tỷ lệ 30% vào tháng 11/2020 (chốt danh sách tháng 10/2020). 

Trước đó, đợt 1, Công ty đã tạm ứng 20% bằng tiền vào cuối tháng 4/2020. 

Ngay sau khi ra nghị quyết trên, cổ phiếu TCL đã có phiên tăng trần. Hiện giá cổ phiếu TCL đang ở mức 25.950 đồng/CP, tăng 19% trong vòng 1 tuần. 

Năm 2020, TCL đặt mục tiêu doanh thu 1.039 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với kế hoạch năm 2019 và tăng gần 9,2% kết quả thực hiện năm 2019; lợi nhuận sau thuế hơn 102 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến cho năm 2020 là 25%.

Ban Lãnh đạo Công ty cho biết, dịch Covid đã làm ảnh hưởng đến tình hình xuất nhập khẩu trên toàn thế giới. Hãng tàu nhập rỗng về ồ ạt khiến lượng giảm tải từ Cát Lái ra các cảng nội địa của TCL dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, số lượng container cấp đi lại thấp nên tình hình luân chuyển container dự kiến sẽ chậm. Kỳ vọng tốc độ luân chuyển sẽ nhanh hơn trong quý II khi dịch được kiểm soát tốt hơn. 

Cho cả giai đoạn 2021-2025, TCL đặt mục tiêu kết quả kinh doanh sẽ tăng trưởng bình quân tối thiểu 5%/năm. Doanh thu dự kiến trong khoảng 1.200-1.500 tỷ đồng, lãi trước thuế từ 130-200 tỷ đồng và mức cổ tức từ 18% - 25%/năm.

Trong đó, TCL cũng tập trung các dự án trọng điểm như dự án đầu tư khai thác Depot container khu vực lân cận Cát Lái từ 15 - 20 ha; Dự án thuê cơ sở hạ tầng và khai thác kho bãi 8,8 ha tại Cát Lái; Dự án xây dựng khai thác kho hàng tại ICD TCNT (kho số 4,5,6); Dự án hợp tác đầu tư, khai thác ICD diện tích khoảng 20 ha tại TP.HCM. Tổng vốn đầu tư kế hoạch gần 523 tỷ đông, trong đó vốn chủ sở hữu cần để đầu tư là 41%, tương đương gần 214,5 tỷ đồng. 

Tin bài liên quan