Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức - cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
Chiều 13/1, Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Lãnh đạo Ban tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022 của Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan cho biết, năm 2021 Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, phối hợp với Lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy đã chủ động, phối hợp với Lãnh đạo Ban triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ; tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ của Ban, tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện, nổi bật về các mặt như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; công tác xây dựng đảng bộ; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Về công tác chuyên môn, năm 2021, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, cố gắng lớn, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, với tinh thần chủ động, đoàn kết, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối làm việc, toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Trung ương xác định các phương hướng công tác trọng tâm: Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ; Tham mưu để sửa đổi đồng bộ thống nhất các văn bản về công tác cán bộ để thực hiện trong toàn hệ thống chính trị; Nắm chắc tình hình tổ chức xây dựng Đảng, chủ động phát hiện, có giải pháp kịp thời để chấn chỉnh những tồn tại, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ ở các địa phương, đơn vị.

Ban tập trung triển khai các đề án, nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm tiến độ và chất lượng; trong đó tập trung cao độ trí tuệ của toàn Ban và đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng nghiên cứu, tham mưu 2 đề án lớn sẽ trình tại Hội nghị Trung ương 5 và 6; Xây dựng cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất và uy tín...

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với nhiều nỗ lực, cố gắng, đến nay, Ban Tổ chức Trung ương về cơ bản hoàn thành được nhiệm vụ được Đảng giao và những nhiệm vụ mang tính chất nội bộ của Ban.

Quá trình triển khai công việc của năm 2021 có những thuận lợi kế thừa từ kết quả tích cực của nhiệm kỳ Đại hội XII cùng với sự nỗ lực của Ban Tổ chức Trung ương đã để lại nhiều kinh nghiệm quý báu, mang tính nền tảng quan trọng cho nhiệm kỳ Đại hội XIII. Nhiều nghị quyết ra đời cho thấy tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định “Đến nay có thể nói, hệ thống các văn bản liên quan đến công tác cán bộ đã tương đối hoàn thiện, thuận lợi giúp các cấp ủy triển khai và chúng ta sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung để đổi mới trong thời gian tới".

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, nhiệm vụ năm 2021 của Ban là tương đối lớn trong đó có nhiều vấn đề khó, phải xin ý kiến nhiều lần nhưng về cơ bản đến nay đã tạo được sự đồng thuận.

Về công tác nội bộ, cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và xây dựng chương trình hành động, Ban cũng tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung nhiều văn bản để đảm bảo sự đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó cũng ban hành một số quy chế mới.

Năm 2022, lần đầu tiên ban hành kế hoạch chi tiết hoạt động của Ban Tổ chức Trung ương để thảo luận với các cấp ủy, tổ chức đảng để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, tập thể Ban Tổ chức Trung ương cần quyết tâm đổi mới, cải tiến lề lối làm việc với sự ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ở Trung ương và trong hệ thống chính trị.

“Không đổi mới, không cải tiến, thì với khối lượng công việc lớn của Ban Tổ chức Trung ương như hiện tại sẽ không thể đảm bảo tiến độ. Đồng thời, công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các cơ quan Trung ương, địa phương không chỉ dừng lại ở việc xây dựng mối quan hệ mật thiết mà còn góp phần giúp công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt được kết quả tốt”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.Đồng chí Trương Thị Mai cho biết năm 2022, Ban sẽ quyết tâm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức - cán bộ và đây sẽ là nhiệm vụ chính, ngoài việc kiểm tra theo chuyên đề, gắn với các đề tài, đề án được phân công.

Tại Hội nghị, Lễ trao tặng Huân chương cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc đã được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; đồng chí Hà Ban, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Kết thúc Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát động phong trào thi đua năm 2022 đối với toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2022), 92 năm Ngày thành lập Ban Tổ chức Trung ương.

Tin bài liên quan