Tập đoàn EverLand (EVG) điều chỉnh tỷ lệ chốt quyền mua cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn EverLand (Mã chứng khoán: EVG – sàn HOSE) thông qua điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông trong phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng.
Tập đoàn EverLand (EVG) điều chỉnh tỷ lệ chốt quyền mua cổ phiếu

Theo đó, tỷ lệ thực hiện quyền mua mới là 4:3, nhà đầu tư sở hữu 4 quyền mua sẽ được mua thêm 3 cổ phiếu mới phát hành.

Được biết, trước đó doanh nghiệp thông báo tỷ lệ thực hiện quyền là 12:9, nhà đầu tư sở hữu 12 quyền mua sẽ được mua thêm 9 cổ phiếu mới phát hành.

Doanh nghiệp lý giải việc điều chỉnh để tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp hơn với thực tế và đảm bảo tối đa quyền lợi của các cổ đông.

Được biết, trong Đại hội cổ đông năm 2020, doanh nghiệp dự kiến phát hành 45 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 1.050 tỷ đồng, mức giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu và sẽ thực hiện trong năm 2020.

Trong tổng 450 tỷ đồng dự kiến thu được, doanh nghiệp sẽ dùng 206,9 tỷ đồng góp vốn điều vào CTCP EverLand Vân Đồn; 96 tỷ đồng mua cổ phần phát hành tăng thêm tại CTCP EverLand Phú Yên; 134,1 tỷ đồng mua cổ phần phát hành tại CTCP Crystal Holidays và 13 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, EVG ghi nhận doanh thu là 392,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 9,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 54,1% và 41,8% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, nhưng biên lợi nhuận lại suy giảm. Cụ thể, biên lợi nhuận gộp giảm từ 6,2% về còn 5,3% và biên lợi nhuận ròng giảm từ 2,6% về còn 2,4%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 60,4% kế hoạch doanh thu và 33,7% kế hoạch lợi nhuận. Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 28,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong 6 tháng đầu năm, khoản phải thu ngắn hạn tăng 69,8% lên 338,4 tỷ đồng và chiếm 33,2% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/09/2020, cổ phiếu EVG tăng 100 đồng lên 5.000 đồng/cổ phiếu và thấp hơn khá nhiêu so với giá dự kiến phát hành.

Tin bài liên quan