Ông Đặng Tất Thắng.

Ông Đặng Tất Thắng.

Tập đoàn FLC có Chủ tịch mới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ông Đặng Tất Thắng sẽ đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và Công ty cổ phần hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) từ ngày 31/3/2022 cho đến khi có quyết định mới của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Thông tin từ Tập đoàn FLC cho biết, từ ngày 31/3/2022, ông Đặng Tất Thắng sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của hai doanh nghiệp cho đến khi có quyết định mới của ĐHĐCĐ & HĐQT.

Dự kiến, cuộc họp ĐHCĐ gần nhất của FLC và Bamboo Airways, ĐHĐCĐ sẽ xem xét bầu bổ sung, kiện toàn cơ cấu thành viên HĐQT của cả hai doanh nghiệp này.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, vị trí Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways sẽ do ông Đặng Tất Thắng đảm nhiệm. Quyền cổ đông FLC, cổ đông Bamboo Airways tương ứng với toàn bộ cổ phần ông Trịnh Văn Quyết sở hữu tại hai doanh nghiệp và các tài sản, quyền tài sản khác của ông Quyết được bà Vũ Đặng Hải Yến thực hiện thay ông Quyết theo Giấy uỷ quyền được ông Quyết ký trước đó.

Tin bài liên quan