Tập đoàn KIDO (KDC): Lợi nhuận sau thuế quý II/2021 đạt 216 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ

Tập đoàn KIDO (KDC): Lợi nhuận sau thuế quý II/2021 đạt 216 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn KIDO (KDC – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 2.576,14 tỷ đồng, tăng 32,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 215,98 tỷ đồng, tăng 153% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải trình nguyên nhân giúp kết quả kinh doanh quý II/2021 tăng trưởng mạnh so với quý II/2020, KDC cho biết do Tập đoàn tiếp tục chiến lược tăng cường các hoạt động bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa trên thị trường, và cùng với việc kiểm soát tốt chi phí đã giúp lợi nhuận trước và sau thuế tăng trưởng mạnh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn KIDO ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.898 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 42,6% kế hoạch năm. Trong đó: doanh thu thuần ngành dầu ăn tăng 36%, chiếm tỷ trọng 83% tổng doanh thu và ngành hàng thực phẩm tăng 22%, chiếm 17% tổng doanh thu.

Lợi nhuận trước thuế đạt 342 tỷ đồng, tăng 86,89% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 42,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 351 tỷ đồng, tăng mạnh 163% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng tài sản của KDC là 13.620 tỷ đồng, tăng 10,3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 1.779 tỷ đồng, tăng 61,43%; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 2.780 tỷ đồng, tăng 19,42%; hàng tồn kho xấp xỉ 1.381 tỷ đồng, tăng 13m76%.

Trong khi đó, nợ phải trả còn gần 5.753 tỷ đồng, chiếm hơn 42% tổng tài sản và tăng 23,72% so với thời điểm đầu năm; trong đó vay ngắn hạn hơn 2.599 tỷ đồng, còn vay dài hạn hơn 997 tỷ đồng.

Về báo cáo tài chính riêng, đáng chú ý, KIDO Foods (KDF) sau khi sáp nhập vào Tập đoàn, đã thúc đẩy doanh thu thuần của KDC riêng 6 tháng đầu năm 2021 đạt 4.451 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 237 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm 7,8 tỷ đồng.

Trong đó, tính riêng quý II/2021, báo cáo riêng KDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.117,24 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3,6 lần cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 211,18 tỷ đồng, tăng gấp hơn 4,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường, cổ phiếu KDC liên tục đứng giá tham chiếu trong 3 phiên liên tiếp và đóng cửa phiên 20/7 tại mức giá 61.000 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh hơn 2,17 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan