Tập đoàn Pan (PAN) chào mua 15% vốn Khử trùng Việt Nam (VFG) với giá 50.000 đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Pan (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE) thông báo chào mua công khai cổ phiếu của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (Mã chứng khoán: VFG – sàn HOSE).
Tập đoàn Pan (PAN) chào mua 15% vốn Khử trùng Việt Nam (VFG) với giá 50.000 đồng

Theo đó, Tập đoàn Pan dự kiến chào mua 4,8 triệu cổ phiếu VFG, tương ứng 15% vốn điều lệ tại VFG với giá 50.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu giao dịch thành công, PAN sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 41,2% lên 56,26% vốn điều lệ. Được biết, mục đích chào mua để tăng sở hữu và đầu tư lâu dài.

PAN cho biết sẽ, thực hiện chào mua sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Được biết, tính tới 30/06/2020 trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của PAN, doanh nghiệp đang ghi nhận đầu tư vào VFG là công ty liên kết. Như vậy, với việc chào mua nếu thành công trong lần này sẽ giúp PAN hợp nhất báo cáo tài chính của VFG vào báo cáo PAN.

Điểm đáng lưu ý trên báo cáo của PAN là khoản mục lợi ích cổ đông không kiểm soát liên tục gia tăng trong nhiều năm trở lại đây, khoản mục này xuất hiện khi doanh nghiệp liên tục thực hiện hợp nhất các các công ty con vào báo cáo, trong đó tương ứng với tỷ lệ mà doanh nghiệp chưa sở hữu hết.

Tập đoàn Pan (PAN) chào mua 15% vốn Khử trùng Việt Nam (VFG) với giá 50.000 đồng ảnh 1

Có thể thấy PAN đã thực hiện chiến lược tăng sở hữu để hợp nhất báo cáo nhiều doanh nghiệp vào Tập đoàn.

Trước đó, VFG đồng ý việc PAN thực hiện chào mua công khai cổ phiếu doanh nghiệp.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2020, PAN ghi nhận doanh thu là 3.121,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 95,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,9% và giảm mạnh 46,6% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành được 31,3% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm từ 20,9% về chỉ còn 17,6% và biên lợi nhuận ròng giảm từ 5,4% về chỉ còn lại 3,1%. Ngoài ra, trong kỳ doanh nghiệp có ghi nhận tăng thêm doanh thu tài chính là 95,9 tỷ đồng, tức tăng 157,2% lên 156,9 tỷ đồng; doanh thu khác tăng 107 tỷ đồng, tức tăng 3.963% lên 109,7 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2020, PAN đặt kế hoạch doanh thu là 7.918 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 305 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,3% và giảm tới 32,5% so với thực hiện năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 không những lợi nhuận giảm mạnh 46,6%, mà dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tiếp tục ghi nhận âm 932,8 tỷ đồng, so với cùng kỳ là âm 341,8 tỷ đồng. Được biết, trong năm 2019 dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp cũng ghi nhận âm. Để bổ sung dòng tiền trong kỳ, dòng tiền hoạt động tài chính dương lên tới 1.803,3 tỷ đồng, chủ yếu là tiền đi vay.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 17,8% lên mức 12.680,6 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng mạnh 2.576,9 tỷ đồng lên mức 5.666,2 tỷ đồng, chiếm 44,7% tổng tài sản và 95.1% vốn chủ sở hữu.

Sau khi có thông tin cụ thể chào mua, cổ phiếu VFG tăng 350 đồng lên 48.500 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó cổ phiếu PAN lại giảm 200 đồng về 21.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan