Tasco (HUT): Cổ phiếu tăng 176%, một lãnh đạo đăng ký bán hơn 1 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo tại CTCP Tasco (Mã chứng khoán HUT - sàn HNX) đăng ký bán cổ phiếu để giảm sở hữu.
Tasco (HUT): Cổ phiếu tăng 176%, một lãnh đạo đăng ký bán hơn 1 triệu cổ phiếu

Theo đó, ông Nguyễn Viết Tân, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 1.072.140 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,4% về 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/12/2021 đến 7/1/2022.

Được biết, cổ phiếu HUT vừa trải qua chuỗi tăng mạnh. Cụ thể, từ 12/7 đến 8/12, cổ phiếu HUT tăng 176% từ 6.700 đồng lên 18.500 đồng/cổ phiếu.

Ngược lại, nhà đầu tư Vũ Thái Xuyên vừa mua vào 13,7 triệu cổ phiếu HUT để nâng sở hữu từ 0% lên 5,1% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 30/11/2021. Như vậy, sau giao dịch, nhà đầu tư cá nhân đã trở thành cổ đông lớn của công ty.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, công ty ghi nhận doanh thu giảm 15,8% so với cùng kỳ về 161,99 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 72,84 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 80,51 tỷ đồng. Như vậy, đây là quý thứ 6 lỗ liên tiếp của Tasco.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 1.668,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 31,71 tỷ đồng lên 33,61 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 57%, tương ứng giảm 4,5 tỷ đồng về 3,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 77,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 19,8 tỷ đồng lên 45,45 tỷ đồng.

Nếu xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận cốt lõi âm 11,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 23,8 tỷ đồng.

Bên cạnh lợi nhuận cốt lõi âm, công ty tiếp tục ghi nhận chi phí tài chính 65,2 tỷ đồng, tăng 2,1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Như vậy, hoạt động kinh doanh của công ty không đủ tạo lợi nhuận để trả lãi vay, điều này dẫn tới lợi nhuận trong quý III/2021 âm 72,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HUT ghi nhận doanh thu tăng 16,9% so với cùng kỳ lên 625,84 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 146,42 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 89,75 tỷ đồng. Như vậy, với việc tiếp tục ghi nhận lỗ trong 9 tháng đầu năm, công ty đang ghi nhận lỗ lũy kế lên tới 53,4 tỷ đồng so với đầu năm lãi 80,6 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, HUT đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là âm 100 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/12, cổ phiếu HUT giảm 200 đồng về 18.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan