Tasco (HUT) muốn thoái vốn khỏi lĩnh vực y tế

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tasco (Mã chứng khoán HUT - sàn HNX) thông qua chủ trương tái cấu trúc lĩnh vực hoạt động.
Tasco (HUT) muốn thoái vốn khỏi lĩnh vực y tế

Theo đó, công ty thông qua chủ trương thoái vốn khỏi lĩnh vực y tế. Cụ thể, công ty dự kiến chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại công ty con – Công ty TNHH T’Hospital, sau khi chuyển, Tasco không còn sở hữu tại T’Hospital.

Được biết, tính tới 31/12/2021, Tasco đang sở hữu 100% vốn điều lệ tại T’Hospital, công ty hoạt động trong lĩnh vực y tế.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, HUT ghi nhận doanh thu đạt 246,01 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 176,79 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,4% và 215% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng thêm 114,31 tỷ đồng lên 78,42 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 218,16 tỷ đồng lên 218,66 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 47,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 26,06 tỷ đồng về 28,45 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu loại bỏ doanh thu tài chính đột biến và tính lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp - chi phí tài chính), trong kỳ công ty ghi nhận lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính âm 44,58 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 166,39 tỷ đồng. Như vậy, công ty chỉ thoát lỗ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính đột biến.

Công ty cho biết, trong kỳ đã thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư không trọng yếu nên ghi nhận doanh thu tài chính đột biến.

Vào tháng 12/2021, Tasco đã thông báo thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần/phần vốn góp tại 7 đơn vị thuộc các lĩnh vực cần tái cấu trúc với giá trị thoái vốn tối thiểu 600 tỷ đồng. Danh sách các đơn vị doanh nghiệp sẽ thoái sạch vốn là 3 công ty con (Tasco Thành Công, Tasco Nam Định, An Nhiên Foods) và 4 công ty liên doanh, liên kết (Bất động sản Thái An, Tasco Thăng Long, D-Tech và Tổng Công ty Thăng Long). Vào cuối tháng 12/2021, Tasco tiếp tục công bố chủ trương thoái 67% vốn tại Bệnh viện mắt Hà Nội Cơ sở 2.

Tại thời điểm 31/12/2021, danh sách công ty con của Tasco không còn Tasco Thành Công và An Nhiên Foods; trong khi danh sách đơn vị liên doanh, liên kết không còn Tasco Thăng Long, Bất động sản Thái An và D-Tech.

Lũy kế năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 15,9% so với cùng kỳ lên 870,16 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 291,23 tỷ đồng lên 47,79 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/2, cổ phiếu HUT tăng 200 đồng lên 23.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan