TASCO (HUT): Quý IV/2020, lợi nhuận giảm 340,34%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần TASCO (HUT) vừa có thêm một quý thua lỗ với lợi nhuận quý IV/2020 giảm tới 340,34%.

Báo cáo tài chính quý IV/2020 của HUT cho thấy, Công ty ghi nhận doanh thu 20,24 tỷ đồng, giảm 71,12% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế âm 42,99 tỷ đồng, trong khi quý IV/2019 báo lãi 17,89 tỷ đồng. Đây là quý thứ ba báo lỗ liên tiếp của HUT.

HUT cho biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 49,99 tỷ đồng, trong khi giá vốn hàng bán lại tăng 5,96 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 48,65 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Việc giá vốn tăng đột biến do trước đây Công ty thực hiện hạch toán giá vốn tiền sử đất của Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương. Tuy nhiên, sau khi thực hiện rà soát lại nghĩa vụ tài chính của dự án, nghĩa vụ tài chính về đất của toàn dự án tăng 105,09 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 15,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm giảm doanh thu phí tại các trạm thu phí hoàn vốn cho các dự án đầu tư theo hình thức BOT. Đồng thời, trong quý IV/202 phát sinh chi phí trùng tu dự án BOT Quảng Bình, khiến lợi nhuận các công ty con chuyển về công ty mẹ giảm so với cùng kỳ năm trước.

TASCO (HUT): Quý IV/2020, lợi nhuận giảm 340,34% ảnh 1

Một số chỉ tiêu tài chính của HUT quý IV/2020

Dù Công ty đã cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, nhưng do phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với một số khoản nợ đã quá hạn và có khả năng không thu hồi được nên chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4,78 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu của HUT đạt 45,83 tỷ đồng, giảm 86,9% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 41,93 tỷ đồng, giảm 50,76%.

Tin bài liên quan