Ảnh Internet

Ảnh Internet

TCH dự kiến vượt kế hoạch năm

(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) cho biết, lãi trước thuế lũy kế 8 tháng đầu niên độ năm tài chính 2016 (1/4/2016 đến 31/3/2017) của riêng công ty mẹ đạt 316 tỷ đồng, ứng với 85% kế hoạch năm; kết quả này chưa tính đến nguồn thu từ hoạt động bất động sản (hợp nhất từ công ty con). Như vậy, cơ hội vượt mục tiêu năm sớm là hoàn toàn có thể đối với TCH.

Trong ngắn hạn, TCH có 2 mảng đóng góp tỷ trọng doanh thu lớn cho Công ty, trước hết là phân phối xe đầu kéo International. Công ty đang có 700 hợp đồng triển khai với lộ trình nhập xe (xe về đến Việt Nam) là tháng 12/2016: 450 xe; tháng 1/2017: 250 xe.

Theo tiến độ bán hàng tới hiện tại, hết năm tài chính 2016, mục tiêu đạt hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu mảng bán xe đầu kéo Mỹ sẽ hoàn thành. Chỉ riêng trong 7 tháng đầu năm, doanh thu ghi nhận ở mảng kinh doanh này ước đạt hơn 700 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch về doanh thu.

TCH dự kiến vượt kế hoạch năm ảnh 1

Với mảng kinh doanh bất động sản, TCH dự kiến ghi nhận khoảng 800 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động bán căn hộ, chuyển nhượng một số mặt bằng thương mại và chỗ đỗ ô tô tại 3 tầng hầm tại Dự án Golden Land.

Tin bài liên quan