Thái Bình công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 7/12, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Bình khoá XVIII, HĐND tỉnh Quảng Bình đã thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu hoặc phê chuẩn.
Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Bình khoá XVIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Bình khoá XVIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong buổi sáng, ông Lê Công Toán, Trưởng Ban kiểm phiếu, đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Theo đó, đối với khối HĐND tỉnh, ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình có 42 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình có 45 phiếu tín nhiệm cao, 2 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình có 41 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Đối với khối UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình có 43 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình có 33 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm và 5 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình có 39 phiếu tín nhiệm cao, 7 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình có 32 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm và 6 phiếu tín nhiệm thấp.

Được biết, trong tổng số 30 người được lấy phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Công Huấn, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất (45 phiếu).

Có 11 người không có phiếu tín nhiệm thấp gồm: Ông Trần Hải Châu, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Bảo, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; ông Phan Phong Phú, Giám đốc Sở KH&ĐT; ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Công Thương; ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở NN&PTNT. Ông Hoàng Hữu Thái, Giám đốc Sở TT&TT; ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH; ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch; ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Lê Công Hữu, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Võ Ngọc Thanh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Hai người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình (5 phiếu) và ông Phan Mạnh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (6 phiếu).

Ông Trần Hải Châu, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là kết quả bước đầu thể hiện sự tín nhiệm của các đại biểu đối với các chức danh và thể hiện sự kỳ vọng của cử tri đối với các cán bộ, lãnh đạo trong nửa nhiệm kỳ qua.

"Việc lấy phiếu tín nhiệm rất quan trọng của các đại biểu HĐND tỉnh, là người thay mặt cho cử tri nhân dân trong tỉnh thực hiện đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh do HĐND tỉnh bầu ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Việc lấy phiếu tín nhiệm thể hiện quyền giám sát về công tác dân sự theo quyền hạn của HĐND tỉnh", ông Trần Hải Châu nói.

Tin bài liên quan