Thái Bình di dời các cơ sở sản xuất, cơ quan, điểm dân cư ven sông Trà Lý

0:00 / 0:00
0:00
Đề án Di chuyển cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư ven sông Trà Lý (TP. Thái Bình) có diện tích thực hiện giai đoạn 1 gần 25 ha.
Tỉnh Thái Bình họp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp di dời các cơ sở sản xuất, cơ quan, điểm dân cư ven sông Trà Lý, TP. Thái Bình.

Tỉnh Thái Bình họp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp di dời các cơ sở sản xuất, cơ quan, điểm dân cư ven sông Trà Lý, TP. Thái Bình.

Đề án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn TP. Thái Bình có tổng diện tích thực hiện giai đoạn 1 là gần 25 ha. Trong đó, bao gồm các diện tích: đất khu dân cư hiện có; đất trụ sở cơ quan; đất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất kinh doanh ngoài đê, đất bãi sông và một số diện tích đất khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện, cần lấy quyền lợi của người dân, doanh nghiệp là chính và phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, vận dụng mọi cơ chế, chính sách theo hướng có lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và bảo đảm đúng quy định của pháp luật và tuyệt đối không được gây phiền hà, khó khăn cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong quá trình di chuyển.

Diện tích thực hiện di dời trong giai đoạn 1 của Đề án là gần 25 ha. ảnh 1
Diện tích thực hiện di dời trong giai đoạn 1 của Đề án là gần 25 ha.

Thành phố thường xuyên đôn đốc, nắm bắt tiến độ thực hiện đề án để tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh; triển khai ngay việc kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cũng như lên phương án tạm giao đất cho các hộ dân đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng trong thực hiện dự án.

Đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp cùng các sở, ngành khẩn trương xác định diện tích đất và vị trí di chuyển cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh còn thời hạn sử dụng đất, các ngành công an và quân đội sớm bố trí diện tích đất và vị trí di chuyển các trụ sở của đơn vị nằm trong diện phải di chuyển, nắm chắc tình hình ở cơ sở, phối hợp với thành phố trong bảo đảm an ninh chính trị cũng như triển khai các công việc trong thực hiện đề án.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình giao thành viên Ban Chỉ đạo và một số sở, ban, ngành chức năng tiến hành khảo sát thực tế để bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc cho các cơ quan nhà nước trong diện phải di chuyển một cách hợp lý, khoa học, phát huy hiệu quả, công năng sử dụng của trụ sở làm việc.

Sở Tài Chính tham mưu cho tỉnh các giải pháp bảo đảm tài sản công trong quá trình di chuyển trụ sở; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí trong thực hiện việc di chuyển và kinh phí sửa chữa các trụ sở, nơi làm việc cho các cơ quan nhà nước thuộc diện di chuyển.

Tin bài liên quan