Toàn cảnh Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách và sửa đổi luật bảo hiểm y tế

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 22/4, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức hội thảo “Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách và sửa đổi luật bảo hiểm y tế (BHYT)”.

Trong chặng đường 30 năm triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, BHXH Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, độ bao phủ tăng dần qua các năm và đảm bảo mục tiêu bao phủ toàn dân, quỹ BHYT đã góp phần thay thế hiệu quả cơ chế tài chính về y tế.

Nếu như các năm 2009, 2015 độ bao phủ BHYT lần lượt đạt 57% và 74,7% dân số, thì đến năm 2021 độ bao phủ đã đạt 91% dân số.

Song hành với đó, việc đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) cho người có thẻ BHYT đã đạt được nhiều kết quả tiến bộ. Hàng năm, có hơn 100 triệu lượt người KCB BHYT được đảm bảo quyền lợi. Năm 2020-2021 do tác động của dịch Covid-19, quỹ BHYT đã cùng ngân sách nhà nước (NSNN) góp phần không nhỏ trong công tác khắc phục hậu quả và phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, theo Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn, việc thực hiện chính sách BHYT tại Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức. Phát sinh từ thực tiễn cho thấy còn nhiều bất cập từ luật BHYT vì vậy phải có sửa đổi, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế này.

Theo Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, ông Kidong Park, Việt Nam vẫn cần phấn đấu đạt 100% tỷ lệ bao phủ BHYT, nghĩa là đạt hơn 9% dân số còn lại, cũng như duy trì mức bao phủ hiện tại một cách bền vững là một ưu tiên trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHYT.

Đồng thời, Việt Nam cần thực hiện chức năng bảo vệ tài chính của cơ chế BHYT mạnh mẽ hơn nữa.

Tình trạng người bệnh tự thanh toán tiền viện phí vẫn còn rất cao và một số dữ liệu cho thấy nó đang có xu hướng ngày gia tăng. Để tiệm cận với mục tiêu BHYT toàn dân, Việt Nam cần suy nghĩ về cách thức đổi mới ngoài cách làm thông thường, để tiếp cận các khu vực phi chính thức bất kể họ làm gì, ở đâu, họ sẽ vẫn được đóng BHYT….

Ông Kidong Park cũng nhấn mạnh “WHO cam kết hợp tác với BHXH Việt Nam, Bộ Y tế và các đối tác quan trọng khác để hướng tới mục tiêu cải thiện sức khỏe người dân Việt Nam. Để làm được như vậy, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam cần phải làm việc cùng nhau và được trao quyền.”

Tin bài liên quan