Thanh Hóa: Điều động, chỉ định nhân sự một số cơ quan, đơn vị

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 1/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng trao quyết định cho ông Lê Văn Tuấn và ông Phạm Tiến Dũng. Ảnh: BTH.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng trao quyết định cho ông Lê Văn Tuấn và ông Phạm Tiến Dũng. Ảnh: BTH.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động và chỉ định ông Đào Vũ Việt thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định ông Nguyễn Tiến Thuận thôi giữ chức Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025, để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn nhiệm kỳ 2020 -2025, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng quyết định ông Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2021-2026, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025 và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin bài liên quan