Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Thanh Hoá thi hành kỷ luật 45 tổ chức đảng, hơn 3470 đảng viên

0:00 / 0:00
0:00
Giai đoạn 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa và các cấp uỷ đảng đã thi hành kỷ luật 45 tổ chức đảng; 3472 đảng viên, bảo đảm đúng quy định, có tác đụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa vi phạm và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. 0 seconds of 0 seconds Volume 90% 00:00 00:00

Sáng nay (11/1) Tỉnh uỷ Thanh Hoá tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của Trung ương (Khoá XIII) và các nghị quyết, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Quán triệt, triển khai Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, phổ biến về 12 chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của Trung ương (Khoá XIII) và nghị quyết, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Quán triệt triển khai Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, Kết luận lần này đặt ra 2 yêu cầu, đó là cần đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Yêu cầu thứ 2 là phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Chỉ rõ, giai đoạn 2015-2020 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá, các cấp uỷ đảng đã thi hành kỷ luật 45 tổ chức đảng, 3472 đảng viên, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá khẳng định, Thanh hoá đã bước đầu ngăn chặn và đang đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá.

"Việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được thực hiện nghiêm, chúng ta đã xem xét kết quả, kết luận rõ nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm, đảo đảm đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, quy trình thủ tục, đảm bảo thấu tình đạt lý, có tác đụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa vi phạm và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Do chúng ta đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, cho nên các cấp uỷ đảng từ tỉnh đến cơ sở nắm bắt được thời cơ, vượt qua thách thức và thực hiện được các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ XVII, XVIII và năm đầu nhiệm kỳ XIX. Vừa qua, Tỉnh ủy đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, làm được nhiều việc, trong đó có đóng góp quan trọng, quyết định là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng" - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết.

Sau khi được nghe quán triệt các chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch, các đại biểu sẽ thảo luận và hội nghị bế mạc vào chiều 11/1.

Tin bài liên quan