Thành viên HĐQT Cienco4 (C4G) đăng ký bán toàn bộ 136.800 cổ phiếu

Thành viên HĐQT Cienco4 (C4G) đăng ký bán toàn bộ 136.800 cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 (Mã chứng khoán: C4G - UPCoM) đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu.

Theo đó, ông Văn Hồng Tuân, Thành viên HĐQT Cienco4 đăng ký bán toàn bộ 136.800 cổ phiếu C4G, nếu giao dịch thành công, ông Tuân sẽ giảm sở hữu từ 0,l4% về 0% vốn điều lệ tại Cienco4. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 07/01 đến 05/02.

Trước đó, ông Đàm Xuân Toan, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 236.000 cổ phiếu C4G từ 31/12/2020 đến 29/01/2021.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, vợ ông Nguyễn Anh Tân, Thành viên HĐQT đăng ký bán 162.310 cổ phiếu C4G, giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/12/2020 đến 12/01/2021.

Trong quý III/2020, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 342,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,8 tỷ đồng, lần lượt bằng 58,7% và 40% so với thực hiện trong quý III/2019. Trong đó, điểm nổi bật là biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 11,4% lên 15,7%.

Doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân lợi nhuận chưa tăng trưởng trong quý III/2020 do trong kỳ một số hạng mục thi công có giá vốn tương đối cao so với cùng kỳ năm 2019 dẫn đến lợi nhuận gộp giảm. Lợi nhuận gộp trong quý III/2020 đạt 53,8 tỷ đồng, bằng 80,5% so với thực hiện thực hiện trong quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.296,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 54,4 tỷ đồng, lần lượt bằng 80,6% và 50% so với thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2019.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 10,8% lên 7.841,2 tỷ đồng. Trong kỳ, lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 106% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 240,3 tỷ đồng lên 466,9 tỷ đồng và chiếm 6% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 05/01, cổ phiếu C4G tăng 500 đồng lên 11.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan