Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về giải quyết tranh chấp trên biển Đông

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về giải quyết tranh chấp trên biển Đông

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về giải quyết tranh chấp trên biển Đông

Kết thúc phiên chất vấn cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII, sau khi trình bày báo cáo trả lời chất vấn tất cả các lĩnh vực, vấn đề đã được nhiều đại biểu Quốc hội đặt ra cho Thủ tướng trong 2 ngày chất vấn trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian để trả lời trực tiếp chất vấn của Đại biểu Nguyễn Anh Sơn, Trương Trọng Nghĩa và Lê Nam liên quan đến tranh chấp chủ quyền, tình hình diễn biến phức tạp trên biển Đông và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

“Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã nhiều lần trình bày trước Quốc hội - Thủ tướng nhấn mạnh - Quan điểm, lập trường, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là rõ ràng, nhất quán, cơ bản là phù hợp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức”.

Trước những khó khăn, thách thức, Thủ tướng khẳng định: “Chúng ta cần tiếp tục kiên định, kiên trì thực hiện sáng tạo, hiệu quả các lập trường, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với các vấn đề nêu trên”.

Theo người đứng đầu Chính phủ, để giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp chủ quyền, tình hình diễn biến phức tạp trên biển Đông và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc cần phải thực hiện nhất quán 3 quan điểm.

Thứ nhất, chân thành làm hết sức mình tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác bình đẳng cùng có lợi, cùng phát triển với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực.

Thứ hai, Thủ tướng nhấn mạnh: “Đồng thời, chúng ta kiên đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia theo đúng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước cũng như Hiến chương Liên hiệp quốc, luật pháp quốc tế nhất là Công ước Luật biển năm 1982 của Liên hiệp quốc và các cam kết khu vực, nhất là DOC (Tuyên bố giữa ASEAN và Trung Quốc về ứng xử của các bên liên quan trên biển Đông).

Thứ ba, đồng thời với phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta phải tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; bảo đảm an ninh chính trị, bảo đảm an toàn xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết và sức manh tổng hợp của toàn dân tộc; tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế về chân lý, lẽ phải của chúng ta.

“Gìn giữ hòa bình, ổn định để tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Thủ tướng kết thúc phần chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Anh Sơn
Vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, Quốc hội, Chính phủ đã đều báo cáo trước cử tri đã được trả lời những câu hỏi chất vấn trước Quốc hội. Tuy nhiên, cho đến nay việc bảo vệ giữ vững biển đảo chủ quyền của chúng ta vẫn còn là câu hỏi chưa có câu trả lời một cách trọn vẹn.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa
Nền kinh tế Việt Nam đang có xu hướng phụ thuộc ngày càng sâu vào nền kinh tế Trung Quốc trên hầu hết các lĩnh vực và đe dọa chủ quyền về kinh tế của chúng ta. Ở nhiều quốc gia lân cận và trên thế giới thì Trung Quốc nổi tiếng về việc mang đồng tiền đi trước để chi phối về chính trị, cử tri đề nghị không vay tiền và không nhận viện trợ từ Trung Quốc ít nhất là trong thời điểm này bởi vì Trung Quốc đang tranh chấp và thậm chí đang chiếm lãnh thổ của Việt Nam và đe dọa sẽ tiếp tục chiếm nhiều hơn.

Nhận viện trợ vay ODA của Trung Quốc cho dù rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không, nếu trưng cầu ý dân thì tôi tin đa số nhân dân sẽ bỏ phiếu không đồng ý nhận viện trợ và vay từ Trung Quốc và cũng còn nhiều nguồn khác để vay tiền.

Đại biểu Lê Nam
Trước việc Trung Quốc bồi đắp và xâm lấn nghiêm trọng hơn trên biển Đông, Chính phủ sẽ có những chủ trương, giải pháp nào? Đặc biệt, Thủ tướng cho biết việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội đối với ngư dân, cảnh sát biển và kiểm ngư.

Tin bài liên quan