Thường vụ Quốc hội chuẩn bị xem xét nhiều vấn đề lớn của nền kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
Cả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đều chuẩn bị được đặt lên bàn nghị sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Một phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Một phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Cả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đều sẽ được đặt lên bàn nghị sự của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp thứ 4, diễn ra từ 11- 14/10.

Theo chương trình dự kiến, sáng 12/10 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Chiều 13/10, quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) sẽ được xem xét.

Các nội dung này đều đã được Ủy ban Kinh tế tiến hành thẩm tra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 vừa qua.

Bên cạnh nội dung trên, trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về các báo cáo: tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2021.

Các báo cáo của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020, hai năm thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân cũng sẽ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Nội dung phiên họp còn có việc cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (trong đó có việc đề xuất một số đổi mới cải tiến áp dụng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và việc tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp).

Về công tác xây dựng pháp luật, dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê được cho ý kiến lần thứ hai.

Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền đền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Có ba nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bằng văn bản gồm: kết quả hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong 02 năm 2019-2020; tình hình và kết quả thực hiện các giải pháp đặc biệt để phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và việc thành lập Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Quốc hội khóa XV; thành lập Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV; thành lập Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tin bài liên quan