Thường vụ Quốc hội đồng ý điều chuyển 1.651,664 tỷ đồng từ Bộ Giao thông vận tải cho Đà Nẵng

Đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm, song Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vẫn đồng ý điều chuyển 1.651,664 tỷ đồng từ Bộ Giao thông vận tải cho Đà Nẵng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc điều chỉnh vốn từ Bộ Giao thông vận tải về UBND TP. Đà Nẵng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc điều chỉnh vốn từ Bộ Giao thông vận tải về UBND TP. Đà Nẵng

Tiếp tục phiên họp thứ 44, sáng 28/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hàng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng.

Dự án này được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, có tổng mức đầu tư 2.050,787 tỷ đồng gồm 1.970,787 tỷ đồng vốn BT và 80 tỷ đồng vốn từ ngân sách thành phố Đà Nẵng (để hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng).

Theo nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016–2020, Dự án đã được bố trí 553,954 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ Giao thông vận tải; dự kiến bố trí bổ sung 1.097,71 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn. Số vốn còn thiếu (727,195 tỷ đồng) sẽ được cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Do vướng mắc về việc thanh toán vốn (bố trí kế hoạch vốn qua Bộ Giao thông vận tải hay qua Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) nên đến nay Dự án chưa được bố trí vốn để thanh toán cho nhà đầu tư.

Chính phủ đề xuất điều chỉnh vốn từ Bộ Giao thông vận tải về UBND thành phố Đà Nẵng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Nhà nước và tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục thanh toán hiện nay. Theo đó: “Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn năm 2020 của Bộ số tiền 1.651,664 tỷ đồng, đồng thời, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn năm 2020 cho UBND thành phố Đà Nẵng số tiền 1.651,664 tỷ đồng để thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện Dự án”.

Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải báo cáo thêm lý do chuyển dự án từ Bộ về địa phương, bố trí vốn còn thiếu... Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua đề xuất của Chính phủ và giao Chính phủ bố trí đủ nguồn cho dự án, chỉ thanh toán khi đã có kết quả kiếm toán.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,279.08

4.39 (0.34%)

 
VNIndex 1,279.08 4.39 0.34%
HNX 303.81 0.79 0.26%
UPCOM 92.84 0.2 0.22%
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022