Thủy sản Minh Phú (MPC): Lãi sau thuế 9 tháng đạt 565,6 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC - UPCoM) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.
Thủy sản Minh Phú (MPC): Lãi sau thuế 9 tháng đạt 565,6 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch năm

Trong quý III, doanh thu thuần của Công ty giảm 37% xuống còn 2.784,8 tỷ đồng. Song nhờ giá vốn giảm 48% xuống 2.010,4 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng 46% lên 774,4 tỷ đồng.

Kỳ này, chi phí tài chính của Công ty giảm 15% xuống 34,8 tỷ đồng. Ngoại trừ chi phí tài chính giảm được 24% xuống 22,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 70% lên 364,4 tỷ đồng và 42% lên 78,4 tỷ đồng. Kết quả, Công ty lãi sau thuế 289,2 tỷ đồng, tăng 19%; trong đó, Công ty mẹ mang về 290,4 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng năm 2021, Công ty cho biết doanh thu thuần đạt 8,886,6 tỷ đồng, giảm 11% và lãi sau thuế 565,6 tỷ đồng, tăng 19% (Công ty mẹ đạt 544 tỷ đồng).

Năm nay, Công ty lên kế hoạch kinh doanh đạt 15.775 tỷ đồng doanh thu và 1.092 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 10% và 62% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng, MPC đã hoàn thành được 56% chỉ tiêu doanh thu và 52% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 10.523 tỷ đồng, tăng 18% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 19% lên hơn 2.083 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 48% lên 4.499 tỷ đồng. Mặt khác, nợ phải trả cũng tăng 42% lên hơn 5.119 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn còn 4.020 tỷ đồng, tăng 30% và chiếm 79% tổng nợ.

Vào cuối tháng 10, Thủy sản Minh Phú đã cho khởi công chuỗi dự án Nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú tại KCN Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Cụ thể, quy mô chuỗi dự án bao gồm 4 dự án: Nhà máy chế biến Tô Minh Phát, Nhà máy chế biến Tô Minh Quý, Nhà máy chế biến Tô Minh Phú, cùng có công suất 18.000 tấn/năm; Nhà máy bao bì Quang Minh, công suất 5.000 tấn/năm.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 9/11, cổ phiếu MPC giảm 2,5% xuống 46.500 đồng/CP.

Tin bài liên quan