Tiếp nhận hồ sơ gia hạn biện pháp tự vệ với sản phẩm thép nhập khẩu

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Công thương thông báo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu trước 17 giờ ngày 13/8.
Bộ Công thương ra thông báo tiếp nhận yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Bộ Công thương ra thông báo tiếp nhận yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Bộ Công thương vừa ra thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Trước đó, ngày 20/3/2020, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu (Quyết định 918/QĐ-BCT) thuộc các mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Được biết, các nhà sản xuất trong nước là CTCP Thép Hòa Phát Hải Dương, CTCP Thép Miền Nam, CTCP Thép Thủ Đức và CTCP Thép Biên Hòa đã có hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài.Các mức thuế được áp dụng gia hạn đến hết ngày 21/3/2023, với mức thuế sẽ giảm dần theo từng năm. Cụ thể, trong năm đầu tiên mức thuế áp dụng với phôi thép là 15,3% và thép dài là 9,4%; năm thứ hai mức thuế giảm tương ứng là 13,3% và 7,9%; năm thứ 3 là 11,3% và 6,4%.

Kể từ ngày 22/3/2023, nếu cơ quan chức năng không tiếp tục gia hạn thì mức thuế sẽ về 0%.

Tiếp nhận hồ sơ gia hạn biện pháp tự vệ với sản phẩm thép nhập khẩu ảnh 1
Thuế tự vệ áp với phôi thép và thép dài nhập khẩu trong 3 năm theo Quyết định 918/QĐ-BCT.

Căn cứ quy định tại Điều 96.2 (a) Luật Quản lý ngoại thương và Điều 69.1 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ Thương mại đề nghị: Tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp muốn gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ.

Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ trước 17h00 ngày 13/8/2022.

Tin bài liên quan