Tổng công ty 36 (G36): Cổ phiếu giảm 66%, cổ đông lớn vẫn muốn bán thêm 8 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Tổng công ty 36 - CTCP (Mã chứng khoán G36 - UPCoM).
Tổng công ty 36 (G36): Cổ phiếu giảm 66%, cổ đông lớn vẫn muốn bán thêm 8 triệu cổ phiếu

Theo đó, CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc, tổ chức liên quan ông Nguyễn Văn Hiền, ủy viên HĐQT đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 15,98% về còn 8,1% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/6 đến 15/7.

Trước đó, từ ngày 10/5 đến 8/6, Trường Lộc đã bán ra gần 4 triệu cổ phiếu G36 để giảm sở hữu từ 19,89% về còn 15,98% vốn điều lệ.

Được biết, kể từ đầu năm tới nay, cổ phiếu G36 liên tục giảm mạnh. Cụ thể, từ 11/1 đến 17/6, cổ phiếu G36 giảm 66% từ 26.500 đồng về 9.100 đồng/cổ phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, G36 ghi nhận doanh thu đạt 69,08 tỷ đồng, giảm 62,9% so với cùng kỳ và ghi nhận lỗ 8,36 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 13,31 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 51,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 28,26 tỷ đồng về 26,68 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 17,3%, tương ứng giảm 3,82 tỷ đồng về 18,23 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 8,1%, tương ứng tăng 1,29 tỷ đồng lên 17,27 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.258,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 707,17 triệu đồng. Như vậy, với việc ghi nhận lỗ trong quý đầu năm, Công ty còn cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm.

Xét về dòng tiền, trong quý đầu năm dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận âm 362,7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 134,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 3,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 195 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, Công ty đã huy động dòng tiền vay để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/6, cổ phiếu G36 giảm 1.100 đồng về 9.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan