Tổng công ty Licogi sẽ chào sàn UPCoM ngày 5/6

Tổng công ty Licogi sẽ chào sàn UPCoM ngày 5/6

(ĐTCK) Ngày 5/6, Tổng công ty Licogi - CTCP sẽ đưa 90 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán LIC lên giao dịch tại thị trường UPCoM, giá tham chiếu 4.900 đồng/CP.

Licogi hiện có vốn điều lệ 900 tỷ đồng, 3 cổ đông lớn nắm 97,95% cổ phần gồm Bộ Xây dựng (40,71%), Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông (35%), Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường(22,24%).

Năm 2016, LIC đạt doanh thu hợp nhất 2.899,6 tỷ đồng, giảm 6,7% so với năm 2015 và lỗ sau thuế 436,6 tỷ đồng (năm 2015 lãi hơn 68 tỷ đồng).

Tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản của Licogi là 4.115,4 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 546,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 12,2% và 48,2% so với thời điểm đầu năm; lỗ lũy kế 458,8 tỷ đồng.

Tin bài liên quan