Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS – HNX)

Thời gian diễn ra Đại hội: 28/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021

Địa điểm thực hiện: TCPH thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,240.71

-0.93 (-0.07%)

 
VNIndex 1,240.71 -0.93 -0.07%
HNX 307.02 -1.01 -0.33%
UPCOM 94.58 -0.16 -0.16%