TP.HCM đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm

0:00 / 0:00
0:00
Văn phòng Chính phủ đã đề nghị Thành phố lấy ý kiến của các Bộ ngành liên quan về đề án lập Sở An toàn thực phẩm.
TP.HCM đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm

TP.HCM vừa có kiến nghị tới cơ quan thẩm quyền về việc chính thức hoá mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM.

Sau 6 năm thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm đạt mục tiêu cơ bản đề ra, UBND TP.HCM mới đây đã có văn bản kiến nghị, đề xuất cơ quan thẩm quyền về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM trên cơ sở mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm, với vai trò là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, có chức năng tham mưu, hỗ trợ UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Đồng thời, cũng thành lập cơ quan Thanh tra về an toàn thực phẩm để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và sửa đổi, bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Ban Quản lý trong công tác xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền lập Biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính.

Tại phạm vi các quận, huyện, chợ đầu mối cũng sẽ thành lập các Đội quản lý an toàn thực phẩm liên quận - huyện trực thuộc Sở An toàn thực phẩm, có chức năng tham mưu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giám sát an toàn thực phẩm, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Liên quan đề xuất của TP.HCM, Văn phòng Chính phủ đã đề nghị Thành phố lấy ý kiến của các Bộ ngành liên quan về đề án lập Sở An toàn thực phẩm để có cơ sở trình Thủ tướng xem xét.

Tin bài liên quan