Trình Quốc hội quyết định đầu tư cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, vốn 124.619 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm 12 dự án thành phần, có tổng mức đầu tư khoảng 124.619 tỷ đồng.
Thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận.

Thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo thông tin của baodautu.vn, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký Tờ trình số 334/TTr – CP trình Quốc hội xem xét Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo Đề xuất của Chính phủ, Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 có địa điểm từ Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị); từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa); từ Cần Thơ đến Cà Mau với tổng chiều dài 729 km.

Dự án được chia thành 12 dự án thành phận vận hành độc lập, đầu tư giai đoạn phân kỳ (quy mô 4 làn xe) theo phương thức PPP. Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án khoảng 154.527 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước khoảng 73.495 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Chính phủ đề xuất đầu tư 9 dự án thành phần theo hình thức PPP, chiều dài 552 km, gồm các đoạn từ Bãi Vọt đến Vũng Áng, từ Cam Lộ đến Nha Trang, từ Cần Thơ đến Cà Mau; tách công tác GPMB, tái định cư 3 dự án thành phần từ Vũng Áng đến Cam Lộ với chiều dài 177 km thành các dự án độc lập, triển khai theo hình thức đầu tư công, sử dụng toàn bộ ngân sách Nhà nước. Đối với cấu phần xây dựng 3 dự án thành phần từ Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị) sẽ triển khai đầu tư khi cân đối được nguồn vốn Nhà nước.

Theo tính toán của Chính phủ, sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 là khoảng 5.481 ha, trong đó đất trồng lúa 2 vụ khoảng 1.532 ha, rừng phòng hộ 110 ha, rừng sản xuất khoảng 1.436 ha.

Chính phủ kiến nghị tiến hành giải phóng mặt bằng tất cả các dự án theo quy mô 6 làn xe, các dự án thành phần trên đoạn Cần Thơ – Cà Mau theo quy mô 4 làn xe như quy hoạch đã được phê duyệt.

Về tiến độ thực hiện, Chính phủ đề xuất tiến hành chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 2021 và cơ bản hoàn thành vào năm 2025; các dự án thành phần trên đoạn Vũng Áng đến Cam Lộ hoàn thành trước năm 2030.

Cũng tại Tờ trình số 334, Chính phủ kiến nghị Quốc hội chấp thuận một số cơ chế triển khai Dự án, trong đó một số đoạn tuyến cao tốc quy hoạch đi trùng với đường Hồ Chí Minh đã đầu tư phân kỳ giai đoạn được phép triển khai theo phương thức PPP và thu phí trực tiếp từ người sử dụng dịch vụ để hoàn vốn; không tính giá trị phần đường đã đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 trong phần vốn Nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình.

Chính phủ kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ chủ động cân đối nguồn vốn phù hợp, căn cứ quy mô của từ dự án thành phần, tổ chức triển khai các thủ tục đầu tư đối với cấu phần xây dựng 3 dự án thành phần đoạn Vũng Áng – Bùng, Bùng – Vạn Ninh, Vạn Ninh – Cam Lộ theo quy định của pháp luật đầu tư công, pháp luật về đầu tư PPP, đáp ứng mục tiêu sớm hoàn thành toàn tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông; được quyết định mức vốn, tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia đối vơi từng dự án thành phần theo điều kiện cụ thể của từng dự án trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm tổng mức vốn Nhà nước tham gia Dự án không vượt quá mức vốn Nhà nước được Quốc hội thông qua; báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển đổi hinh thức đầu tư trong trường hợp triển khai các dự án thành phần theo phương thức PPP không thành công.

Trước đó, vào tuần thứ 2 của tháng 9/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước đã ký Báo cáo số 6111/BC – HĐTĐNN kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Báo cáo số 6111 cho biết, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 sau khi tiếp thu, giải trình, hoàn thiện theo ý kiến của các thành viên Hội đồng đã có đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định của Luật PPP.

Sau khi biểu quyết bằng văn bản, có 12/14 thành viên Hội đồng (đạt trên 2/3 số thành viên) đồng ý thông qua Báo cáo kết quả thẩm định, trong đó có 6/14 thành viên Hội đồng có ý kiến thêm.

“Với kết quả bỏ phiếu nêu trên, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đã đạt điều kiện thông qua”, Báo cáo số 6111 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu rõ.

Theo Bộ GTVT, trong số 2.063 km nằm trong quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị đến Cà Mau dài 2.063 km, tính đến tháng 7/2021, Bộ GTVT đã đưa vào khai thác 478 km, đang đầu tư 829 km, còn lại 756 km chưa đầu tư.

Dù chưa thể đóng mạch toàn tuyến nhưng với 552 km dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025, tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông vẫn sẽ là mang lại động lực phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho 31 tỉnh, thành phố dọc tuyến đường.

Tin bài liên quan