TTC Sugar (SBT) huy động thành công 172 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa – TTC Sugar (mã chứng khoán: SBT) vừa công bố kết quả phát hành thành công riêng lẻ 172 tỷ đồng trái phiếu.
TTC Sugar (SBT) huy động thành công 172 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Theo đó, Công ty đã phát hành 172 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương 172 tỷ đồng. 

Tổ chức sở hữu toàn bộ trái phiếu trong đợt phát hành lần này của SBT là Cape Yeollim Coretrend Global Fund 1.

Đây là trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành dợt phát hành 15/6/2020 và không có đảm bảo bằng tài sản. 

 Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu là 3,5%/năm.

Kỳ hạn trả lãi trái phiếu: tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần vào ngày cuối cùng của kỳ tính lãi.

Lãi suất phát hành thực tế của trái phiếu: không vượt quá 6,5%/năm (đa bao gồm lãi suất danh nghĩa).

Việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào tài khoản do Chủ sở hữu trái phiếu thông báo bằng văn bản.

Đợt phát hành thành công 172 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi lần này nằm trong kế hoạch phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi của mà HĐQT Công ty đã thông qua vào ngày 11/2/2020. Đồng thời, cũng là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong kế hoạch đã được HĐQT SBT thông qua.

Cuối tháng 2/2020, SBT cũng đã ký kết hợp tác với 3 nhà đầu tư chiến lược là Cape Securities, Yeollim Partners và Core Trend Investment Co., Ltd (Hàn Quốc).

Theo đó, các nhà đầu tư này đăng ký tham gia vào gói trái phiếu chuyển đổi 1.200 tỷ đồng mà HĐQT SBT đã thông qua vào ngày 11/2/2020. 

Trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn tối thiểu 3 năm, lãi suất danh nghĩa dự kiến 3,5%/năm. Thời điểm phát hành sẽ được thỏa thuận cụ thể giữa SBT và nhà đầu tư, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày nhận được chấp thuận phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Dự kiến, trái phiếu này được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ thành cổ phiếu phổ thông sau 1 năm kể từ thời điểm hoàn tất phát hành. Các vấn đề liên quan đến giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi và các vấn đề khác sẽ do HĐQT quyết định.

Khoản đầu tư này dự kiến sẽ được giải ngân toàn bộ trong tháng 3/2020. Tuy nhiên, theo lý giải của SBT do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên kế hoạch tìm kiếm nhà đầu tư cũng như phát hành trái phiếu có phần chậm lại.

Công ty và các nhà đầu tư sẽ tiếp tục thực hiện khi điều kiện thị trường thuận lợi hơn để sớm hoàn tất kế hoạch phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu. 

 Mục đích sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để tái tài trợ một phần cho các khoản vay được sử dụng vào mục đích tái cấu trúc nguồn vốn, chi trả các khoản nợ phát sinh từ hoạt độn sản xuất, kinh doanh của Công ty cho các tổ chức và ngân hàng (dự kiến 1.188 tỷ đồng), còn lại 12 tỷ đồng để thanh toán các chi phí phát sinh của đợt phát hành trái phiếu.

 Kết thúc niên độ 2019 - 2020, CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar, mã chứng khoán SBT - sàn HOSE) đã tiêu thụ thành công 1,06 triệu tấn đường, tăng 41% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần ghi nhận 12.850 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ và đạt 118% kế hoạch đã đặt ra. Trong đó, đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu khi các sản phẩm đường ghi nhận doanh thu 12.035 tỷ đồng, chiếm 94% tỷ trọng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp cả niên độ 2019-2020 của Công ty đạt 1.403 tỷ đồng, tăng mạnh 61% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng là điểm đáng chú ý khi đã có những cải thiện đạt 11%, tăng 36% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng đều được Công ty kiểm soát tốt, cụ thể, chi phí quản lý doanh nghiệp thấp hơn cùng kỳ 57 tỷ đồng, tương đương giảm 13%, đồng thời tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu thuần cũng giảm 26% và chỉ còn 3%.

Qua đó, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 504 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ và đạt 117% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 372 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản TTC Sugar đạt 18.063 tỷ đồng, tăng 8% so với thời điểm đầu niên độ, trong đó chủ yếu đến từ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn, điều này phản ánh đúng định hướng tái cấu trúc hệ thống tài chính mà Công ty đã đề ra với mục tiêu đa dạng hoá nguồn thu và tận dụng tối đa các thế mạnh sẵn có của Công ty.

Hàng tồn kho cũng đã được kiểm soát khá tốt khi chỉ tiêu này giảm hơn 9%, tương đương giảm 258 tỷ đồng và đang duy trì ở mức 2.523 tỷ đồng, chỉ chiếm khoảng 14% tổng tài sản, giảm 16% so với thời điểm đầu niên độ.

Nợ vay của Công ty tại thời điểm 30/6/2020 giảm 8%, tương đương 750 tỷ đồng, hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu và hệ số nợ vay/tổng tài sản đạt 1,1 lần và 0,5 lần, lần lượt giảm 30% và 15% so với đầu niên độ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/8, giá cổ phiếu SBT ở mức 13.900 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ so với mức 14.050 đồng/cổ phiếu so với các phiên giao dịch trước đó. 

Tin bài liên quan