Từ 2017 đến 2019, TP.HCM chi hơn 181 tỷ đồng cho hoạt động khởi nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
Trong đó, chi theo Kế hoạch hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp TP.HCM theo Quyết định 1339/QĐ-UBND xấp xỉ 87,7 tỷ đồng và hơn 93,7 tỷ đồng chi cho các vườn ươm.

Số liệu trên do Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP.HCM vừa ban hành ngày 08/07 về kết quả giám sát về hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố. 

Đơn vị này đánh giá, phát triển năng lực khởi nghiệp là chủ trương lớn nhưng việc nhận dạng, đánh giá thực trạng các hình thức khởi nghiệp chưa rõ ràng nên chính sách thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn chưa phát huy được hiệu ứng tích cực. 

UBND TP.HCM đã giao nhiệm vụ các sở ngành liên quan thực hiện Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 27/03/2017 và sau hơn 3 năm, vẫn còn nhiều nội dung chưa triển khai như đã giao Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng giáo trình chuẩn về chương trình đào tạo khởi nghiệp để triển khai tại các trường,…

 Hiện TP.HCM chưa xây dựng cơ sở dữ liệu và Cổng thông tin điện tử về khởi nghiệp do Trung tâm khởi nghiệp Thành phố chủ trì, chưa thành lập Quỹ hộ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trẻ, xây dựng sàn giao dịch chứng khoán cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức hỗ trợ cho hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng (cơ sở ươm tạo, phòng thí nghiệm mợ, trung tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo,…).

Theo đó, đơn vị này đề xuất hỗ trợ mỗi cơ sở ươm tạo 5 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng hỗ trợ cơ sở vật chất, hạ tầng và 2 tỷ đồng hỗ trợ chi phí vận hành, triển khai hoạt động ươm tạo. Dù vậy, các sở ngành góp ý chỉ hỗ trợ 40% chi phí hoạt động của cơ sở ươm tạo là 2 tỷ đồng. 

Do chưa có hướng dẫn cụ thể cho việc hỗ trợ kinh phí theo Quyết định 844 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"nên dự thảo Quy chế trên của Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM chưa được xem xét. 

Về hỗ trợ kinh phí riêng chương trình Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố- Speedup (Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức) đã chọn hỗ trợ 40 dự án, với tổng kinh phí của Nhà nước là 25,3 tỷ đồng và vốn đối ứng từ các quỹ đầu tư là 10,3 tỷ đồng.

Trong 40 dự án nói trên, có 23 dự án do Công ty Cổ phần Vietnam Silicon Valley Accelerator (VSVA) đề xuất và được hỗ trợ kinh phí là 9,288 tỷ đồng và Công ty cổ phần Delivery Technology với dự án xây dựng mạng lưới kết nối giao hàng từ mạng giao thông thành phố có mức hỗ trợ cao nhất là 1,15 tỷ đồng và được định giá trên 48.3 tỷ đồng. 

Ngoài đề xuất từ VSVA, tổ chức thúc đẩy kinh doanh khác là Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP.HCM (BSSC) đề xuất được 3 dự án hỗ trợ kinh phí, với 1 tỷ đồng/dự án.

Cùng với đó, có 8 dự án do Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao (ABI) đề xuất được hỗ trợ từ 500 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/dự án và 1 dự án được hỗ trợ 1,282 tỷ đồng từ đề xuất của Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao,…

Hiện nay, TP.HCM có khoảng 20 cơ sở ươm tạo (Incubator) và 08 tổ chức thúc đẩy kinh doanh, 11 khu làm việc chung và 13 quỹ đầu tư.

13 Quỹ đầu tư gồm Công ty cổ phần quản lý đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (ICM), Lotus Fund (Vinacapital), Vina Capital, FPT Ventures, IDG Ventures, Lotus Impact Fund, Patamar Capital, ESP Capital, NOVAON Fund, Seedfund, The Ventures Vietnam, CoFounder Venture Partners và Inspire Venture.

11 khu làm việc chung gồm Công ty TNHH Moonlab, Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo- Đại học quốc gia TP.HCM, Dreamplex, Maker Innovation Space, The Youth Five, Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm Open Lab, Space2Up, UP, Vietnam Entrepreneurs Hub, Saigon Coworking, Serepok.

Tin bài liên quan