Tuần qua, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng

Tuần qua, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng

(ĐTCK) Mặc dù trong những phiên cuối tuần, áp lực xả hàng của nhà đầu tư ngoại đã giảm mạnh, thậm chí chuyển sang trạng thái mua ròng trong phiên 27/3, nhưng khối này vẫn bán ròng tới hơn 1.500 tỷ đồng trong tuần qua. Trong đó, tâm điểm bán ra của khối này vẫn chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu lớn như MSN, HPG, VHM, VRE.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất vào cuối tuần 27/3. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 73,17 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.407,81 tỷ đồng, giảm 47,86% về lượng và 54,94% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 108,01 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 3.067,09 đồng (tăng 10,1% về lượng và 16,8% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 181,17 triệu đơn vị, giá trị 4.474,9 đồng (giảm 24% về lượng và 54,94% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 23-27/3

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/3

16.571.070

34.094.140

-17.523.070

516.430

899.760

-383.330

24/3

13.419.930

46.573.080

-33.153.150

396.080

1.057.800

-661.720

25/3

26.906.490

42.321.860

-15.415.370

637.440

974.910

-337.470

26/3

25.077.430

28.552.190

-3.474.760

849.100

892.440

-43.340

27/3

26.031.710

29.633.680

-3.601.970

668.040

649.990

18.050

Tổng

108.006.630

181.174.950

-73.168.320

3.067.090

4.474.900

-1.407.810

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài vẫn thực hiện 5 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 8,74 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 92,81 tỷ đồng, giảm 68,65% về lượng và 23,68% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,27 triệu đơn vị, giá trị 54,32 tỷ đồng (tăng 78,88% về lượng và 185,59% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 14,02 triệu đơn vị, giá trị 147,13 tỷ đồng (giảm 54,54% về lượng nhưng tăng nhẹ 4,62% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 23-27/3

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/3

738.310

2.062.360

-1.324.050

7.920

22.270

-14.350

24/3

2.363.160

6.290.450

-3.927.290

31.730

76.160

-44.430

25/3

419.800

3.623.340

-3.203.540

3.430

25.420

-21.990

26/3

913.860

749.330

164.530

4.760

8.020

-3.260

27/3

839.280

1.289.840

-450.560

6.480

15.260

-8.780

Tổng

5.274.410

14.015.320

-8.740.910

54.320

147.130

-92.810

Còn trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,37 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 10,01 tỷ đồng, giảm 78,18% về lượng và hiwn 92% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 7,47 triệu đơn vị, giá trị 140,83 tỷ đồng (tăng 108,29% về lượng và 136,49% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 10,84 triệu đơn vị, giá trị 150,84 tỷ đồng (giảm 43,08% về lượng và 18,54% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 23-27/3

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/3

447.500

3.880.750

-3.433.250

12.900

35.870

-22.970

24/3

654.610

792.200

-137.590

20.380

21.970

-1.590

25/3

1.895.560

3.043.280

-1.147.720

31.330

39.460

-8.130

26/3

664.300

1.492.000

-827.700

24.610

23.770

840

27/3

3.805.250

1.631.790

2.173.460

51.610

29.770

21.840

Tổng

7.467.220

10.840.020

-3.372.800

140.830

150.840

-10.010

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 85,28 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.510,63 tỷ đồng, giảm 53,57% về lượng và 55,18% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 3.370,34 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VNM về giá trị, đạt 164,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,71 triệu cổ phiếu. Còn CTG dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 2,53 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 48 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, VIC được mua ròng 33 tỷ đồng, VCB được mua ròng 13,1 tỷ đồng.

Trái lại, khối này tiếp tục tập trung xả bán bluechip và MSN dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, đạt 443,5 tỷ đồng, tương đương khối lượng 9,09 triệu cổ phiếu.

Đứng ở vị trí thứ 2, HPG bị bán ròng 223,4 tỷ đồng, và đây là mã bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng đạt 13,03 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, khối ngoại còn bán ròng mạnh các mã khác như VRE với 161,3 tỷ đồng (8,85 triệu cổ phiếu), SVC với 122,6 tỷ đồng (2,74 triệu cổ phiếu), VHM với 118,8 tỷ đồng (2,09 triệu cổ phiếu), VJC với 69,7 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất TIG với khối lượng 353.200 cổ phiếu, giá trị tương ứng 1,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu PVS vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng gần 5,33 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 55 tỷ đồng.

Tiếp đó, TNG bị bán ròng 2,31 triệu cổ phiếu, giá trị 20,9 tỷ đồng; SHB với 1,25 triệu cổ phiếu, giá trị 15,4 tỷ đồng;KLF với gần 1,1 triệu cổ phiếu, giá trị 2 tỷ đồng…

Trên UPCoM, cổ phiếu VTP được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, đạt 24,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng 233.840 đơn vị; còn BSR bị bán ròng mạnh nhất, đạt 2,46 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 13,9 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,214.67

11.85 (0.98%)

 
VNIndex 1,214.67 11.85 0.98%
HNX 283.16 2.73 0.97%
UPCOM 88.14 1.04 1.18%
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022