Tuần qua, khối ngoại xả mạnh cổ phiếu bất động sản, bán ròng gần 560 tỷ đồng

Tuần qua, khối ngoại xả mạnh cổ phiếu bất động sản, bán ròng gần 560 tỷ đồng

(ĐTCK) Cùng diễn biến thị trường giảm điểm, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tuần qua cũng thiếu tích cực khi liên tục bán ròng mạnh. Với danh mục bán ròng tập trung vào mã VJC và các các cổ phiếu nhóm bất động sản, khối ngoại đã bán ròng gần 560 tỷ đồng trong tuần thứ 2 của tháng 5.

Sau 2 phiên điều chỉnh trong tuần đầu tiên của tháng 5, thị trường tiếp tục trải qua những phiên giao dịch không mấy tích cực bởi tác động từ căng thẳng chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Trong khi áp lực bán diễn ra khá lớn và lan tỏa khiến chỉ số VN-Index liên tục điều chỉnh, thậm chí có phiên rơi xuống dưới mốc 950 điểm (phiên 9/5), dòng tiền tham gia vào thị trường cũng giảm mạnh.

Cùng với thanh khoản sụt giảm, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài cũng là một trong những nhân tố thiếu tích cực của thị trường với những phiên bán ròng mạnh liên tiếp. Tuy vậy, so với tuần trước đó chỉ có 2 phiên giao dịch thì lượng và giá trị mua bán của khối ngoại vẫn tăng vọt.

Cụ thể, trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng và duy nhất 1 phiên mua ròng vào đầu tuần ngày 6/5. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 14,61 triệu đơn vị, tăng mạnh so với tuần trước chỉ bán ròng 211.650 đơn vị. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 480,95 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 102,67 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 102,24 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 5.772,2 đồng (tăng gấp hơn 3,2 lầ về lượng và tăng gấp hơn 4,5 lần về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 116,85 triệu đơn vị, giá trị 6.253,15 tỷ đồng (tăng gấp gần 3,8 lần về lượng và tăng gấp hơn 5,6 lần về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 6-10/5

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/5

7.199.890

5.579.440

1.620.450

342.010

264.040

77.970

7/5

16.531.640

20.425.740

-3.894.100

729.120

884.260

-155.140

8/5

12.974.180

16.881.230

-3.907.050

555.650

644.050

-88.400

9/5

57.594.750

59.858.870

-2.264.120

3.809.530

3.905.510

-95.980

10/5

7.940.000

14.103.540

-6.163.540

335.890

555.290

-219.400

Tổng

102.240.460

116.848.820

-14.608.360

5.772.200

6.253.150

-480.950

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên bán ròng và mua ròng duy nhất phiên cuối tuần ngày 10/5. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 4,43 triệu đơn vị, giá trị 68,15 tỷ đồng; tăng mạnh so với tuần trước chỉ bán ròng 615.350 đơn vị, giá trị 6,61 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 4,07 triệu đơn vị, giá trị 61,5 tỷ đồng (tăng gấp hơn 6,1 lầ về lượng và tăng gấp hơn 4 lần về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng gần 8,5 triệu đơn vị, giá trị 129,65 tỷ đồng (tăng gấp gần 6,2 lần về lượng và tăng gấp gần 5,9 lần về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 6-10/5

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/5

647.250

671.780

-24.530

7.820

9.670

-1.850

7/5

998.110

3.924.180

-2.926.070

13.300

69.120

-55.820

8/5

689.710

1.334.980

-645.270

3.910

15.250

-11.340

9/5

345.810

1.290.750

-944.940

6.520

16.620

-10.100

10/5

1.385.210

1.273.500

111.710

29.950

18.990

10.960

Tổng

4.066.090

8.495.190

-4.429.100

61.500

129.650

-68.150

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng 1 phiên duy nhất ngày 7/5 và bán ròng 4 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,18 triệu đơn vị, giá trị 7,17 tỷ đồng; trong khi tuần trước chỉ bán ròng 249.190 đơn vị, giá trị mua ròng 2,69 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,8 triệu đơn vị, giá trị 99,42 tỷ đồng (tăng 68,28% về lượng và 154,34% về giá trị so với tuần đầu tháng 5) và bán ra với khối lượng 3,98 triệu đơn vị, giá trị 106,59 tỷ đồng (tăng 201,39% về lượng và 192,83% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 6-10/5

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/5

273.060

479.240

-206.180

14.550

20.200

-5.650

7/5

515.170

572.650

-57.480

30.010

22.980

7.030

8/5

367.120

913.110

-545.990

15.260

22.010

-6.750

9/5

337.520

724.340

-386.820

22.270

23.790

-1.520

10/5

310.940

1.292.390

-981.450

17.330

17.610

-280

Tổng

1.803.810

3.981.730

-2.177.920

99.420

106.590

-7.170

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 21,22 triệu đơn vị, tăng mạnh so với tuần trước chỉ bán ròng 1,08 triệu đơn vị. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 556,27 tỷ đồng, trong khi tuần đầu tháng 5 mua ròng 98,75 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, cổ phiếu FPT được nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 78,27 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 1,5 triệu đơn vị.

Trong khi đó, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh của khối ngoại về khối lượng đạt 3,06 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 44,21 tỷ đồng.

Tiếp theo là HSG được mua ròng gần 2,38 triệu đơn vị, giá trị 19,24 tỷ đồng; STB được mua ròng 2,23 triệu đơn vị, giá trị 26,96…

Trái lại, cổ phiếu VJC bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 128,56 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,1 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, các cổ phiếu nhóm bất động sản bị bán khá mạnh như VHM bị bán ròng 112,58 tỷ đồng (1,31 triệu đơn vị); cổ phiếu FLC dẫn đầu danh mục bán ròng về khối lượng đạt 4,28 triệu đơn vị, giá trị 19,75 tỷ đồng; tiếp đó, DXG bị bán ròng 4,04 triệu đơn vị, giá trị 75,54 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, cổ phiếu VGC tiếp tục được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng 962.950 đơn vị, giá trị 19,73 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu PVS bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng 2,9 triệu đơn vị, giá trị đạt 65,75 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, IVS bị bán ròng 798.400 đơn vị, giá trị 7,85 tỷ đồng; ART bị bán ròng 739.200 đơn vị, giá trị 1,96 tỷ đồng; TIG bị bán ròng 585.475 đơn vị, giá trị 1,95 tỷ đồng; NDN bị bán ròng 532.100 đơn vị, giá trị 6,9 tỷ đồng…

Tin bài liên quan